Użytkownik:Urantianin/Księga Urantii

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ojciec Uniwersalny[edytuj]

  • 1:4.1 Boska obecność w umyśle ludzkim jest tajemnicą tajemnic.

Natura Boga[edytuj]

Atrybuty Boga[edytuj]

Stosunek Boga do wszechświata[edytuj]

Stosunek Boga do jednostki[edytuj]

  • 5:4.3 Bóg jest nie tylko determinantem przeznaczenia; on jest wiecznym przeznaczeniem człowieka.

Wieczny Syn[edytuj]

Stosunek Wiecznego Syna do wszechświata[edytuj]

Nieskończony Duch[edytuj]

Stosunek Nieskończonego Ducha do wszechświata[edytuj]

  • 9:5.5 Istnieje doskonałość w przyrodzie, ale przyroda nie jest doskonała.

Rajska Trójca[edytuj]

Wieczna Wyspa Raj[edytuj]

Wszechświat wszechświatów[edytuj]

  • 12:7.8 Bóg kocha każdą jednostkę, jako pojedyncze dziecko w niebiańskiej rodzinie.

Święte sfery Raju[edytuj]

Wszechświat centralny i Boski[edytuj]

Siedem superwszechświatów[edytuj]

Siedem Duchów Nadrzędnych[edytuj]

Siedem grup Duchów Najwyższych[edytuj]

Najwyższe Osobowości Trójcy[edytuj]

Partnerzy pochodzących od Trójcy[edytuj]

Rajscy Synowie Boga[edytuj]

Rajscy Synowie Stwórcy[edytuj]

Utrójcowieni Synowie Boga[edytuj]

Samotni Posłańcy[edytuj]

Wyższe Osobowości Nieskończonego Ducha[edytuj]

Zastępy Posłańców Przestrzeni[edytuj]

Duchy usługujące wszechświata centralnego[edytuj]

Służba supernafinów klasy pierwszej[edytuj]

Duchy usługujące superwszechświatów[edytuj]

Dyspozytorzy Mocy Wszechświata[edytuj]

Osobowości wielkiego wszechświata[edytuj]

Korpus Finalizmu[edytuj]

Ewolucja wszechświatów lokalnych[edytuj]

Administracja wszechświata lokalnego[edytuj]

Matka Duch wszechświata lokalnego[edytuj]

Synowie Boży wszechświata lokalnego[edytuj]

Nosiciele Życia[edytuj]

Osobowości wszechświata lokalnego[edytuj]

Duchy usługujące wszechświata lokalnego[edytuj]

Zastępy seraficzne[edytuj]

Wznoszący się Synowie Boga[edytuj]

Fizyczne aspekty wszechświata lokalnego[edytuj]

Energia — umysł i materia[edytuj]

Konstelacje[edytuj]

Niebiańscy twórcy[edytuj]

Administracja systemu lokalnego[edytuj]

Zarząd systemu lokalnego[edytuj]

Siedem światów-mieszkań[edytuj]

Życie morontialne[edytuj]

  • 48:7.10 Wysiłki nie zawsze przynoszą w efekcie radość, ale nie ma szczęścia bez inteligentnych wysiłków.

Światy zamieszkałe[edytuj]

Książęta Planetarni[edytuj]

Adamowie Planetarni[edytuj]

Planetarne epoki śmiertelników[edytuj]

Bunt Lucyfera[edytuj]

Problemy wynikające z buntu Lucyfera[edytuj]

Sfery światłości i życia[edytuj]

Jedność wszechświatowa[edytuj]

Pochodzenie Urantii[edytuj]

Ustanowienie życia na Urantii[edytuj]

Era życia morskiego na Urantii[edytuj]

Urantia we wczesnej erze życia lądowego[edytuj]

Era ssaków na Urantii[edytuj]

Zaranie gatunku człowieka pierwotnego[edytuj]

Pierwsza rodzina ludzka[edytuj]

Ewolucyjne rasy kolorowe[edytuj]

Kontrola ewolucji[edytuj]

Planetarny Książę Urantii[edytuj]

Bunt planetarny[edytuj]

Zaranie cywilizacji[edytuj]

Prymitywne instytucje ludzkie[edytuj]

Ewolucja rządu u ludzi[edytuj]

Kształtowanie się państwa[edytuj]

Rząd na pobliskiej planecie[edytuj]

Ogród Eden[edytuj]

Adam i Ewa[edytuj]

Odstępstwo Adama i Ewy[edytuj]

Drugi ogród[edytuj]

Istoty pośrednie[edytuj]

Rasa fioletowa po dniach Adama[edytuj]

Rozprzestrzenianie się Anditów na Wschodzie[edytuj]

Rozprzestrzenianie się Anditów na Zachodzie[edytuj]

Kształtowanie się cywilizacji współczesnej[edytuj]

Ewolucja małżeństwa[edytuj]

Instytucja małżeństwa[edytuj]

Małżeństwo a życie rodzinne[edytuj]

Początki czczenia[edytuj]

Wczesne stadium ewolucji religii[edytuj]

Kult duchów[edytuj]

Fetysze, amulety i magia[edytuj]

Grzech, ofiara i pokuta[edytuj]

Szamanizm — uzdrawiacze i kapłani[edytuj]

Ewolucja modlitwy[edytuj]

Późniejsza ewolucja religii[edytuj]

Machiventa Melchizedek[edytuj]

Nauki Melchizedeka na Dalekim Wschodzie[edytuj]

Nauki Melchizedeka na Bliskim Wschodzie[edytuj]

Jahwe — Bóg Hebrajczyków[edytuj]

Ewolucja koncepcji Boga u Hebrajczyków[edytuj]

Nauki Melchizedeka na Zachodzie[edytuj]

Społeczne problemy religii[edytuj]

Religia w doświadczeniu ludzkim[edytuj]

Prawdziwa natura religii[edytuj]

Podstawy wiary religijnej[edytuj]

Rzeczywistość doświadczenia religijnego[edytuj]

Rozwój koncepcji Trójcy[edytuj]

Bóstwo a rzeczywistość[edytuj]

Wszechświatowe poziomy rzeczywistości[edytuj]

Pochodzenie i natura Dostrajaczy Myśli[edytuj]

Misja i służba Dostrajaczy Myśli[edytuj]

Związki między Dostrajaczami a istotami wszechświatowymi[edytuj]

Związki miedzy Dostrajaczami a indywidualnymi śmiertelnikami[edytuj]

Dostrajacz a dusza[edytuj]

Wieczne trwanie osobowości[edytuj]

Seraficzni opiekunowie przeznaczenia[edytuj]

Seraficzny rząd planetarny[edytuj]

Istota Najwyższa[edytuj]

Wszechmocny Najwyższy[edytuj]

Bóg Najwyższy[edytuj]

Najwyższy i Ostateczny — czas i przestrzeń[edytuj]

Obdarzenia dokonane przez Chrystusa Michała[edytuj]

Obdarzenie Urantii przez Michała[edytuj]

Czas, kiedy Michał obdarzał Urantię[edytuj]

Narodziny i lata niemowlęce Jezusa[edytuj]

Wczesne dzieciństwo Jezusa[edytuj]

Późne dzieciństwo Jezusa[edytuj]

Jezus w Jerozolimie[edytuj]

Dwa przełomowe lata[edytuj]

Lata młodzieńcze[edytuj]

Wczesny wiek męski Jezusa[edytuj]

Jezus jako człowiek dorosły[edytuj]

W drodze do Rzymu[edytuj]

Religie świata[edytuj]

W Rzymie[edytuj]

Powrót z Rzymu[edytuj]

Lata przejściowe[edytuj]

Jan Chrzciciel[edytuj]

Chrzest i czterdzieści dni[edytuj]

Czas oczekiwania w Galilei[edytuj]

Nauczanie posłańców królestwa[edytuj]

Dwunastu apostołów[edytuj]

Wyświęcenie Dwunastu[edytuj]

Początek działalności publicznej[edytuj]

Pascha w Jerozolimie[edytuj]

Po Samarii[edytuj]

Na Gilboa i w Dekapolu[edytuj]

Cztery pamiętne dni w Kafarnaum[edytuj]

Pierwsza tura głoszenia kazań w Galilei[edytuj]

Krótka wizyta w Jerozolimie[edytuj]

Nauczanie ewangelistów w Betsaidzie[edytuj]

Druga tura głoszenia kazań[edytuj]

Trzecia tura głoszenia kazań[edytuj]

Czas oczekiwania i nauczanie nad morzem[edytuj]

Wydarzenia prowadzące do kryzysu w Kafarnaum[edytuj]

Kryzys w Kafarnaum[edytuj]

Ostatnie dni w Kafarnaum[edytuj]

Ucieczka przez północną Galileę[edytuj]

Pobyt w Tyrze i Sydonie[edytuj]

W Cezarei Filipowej[edytuj]

Góra Przemienienia[edytuj]

Tura po Dekapolu[edytuj]

Rodan z Aleksandrii[edytuj]

Dalsze rozmowy z Rodanem[edytuj]

Święto Namiotów[edytuj]

Wyświęcenie Siedemdziesięciu w Magedanie[edytuj]

Święto Poświęcenia[edytuj]

Początek misji pereańskiej[edytuj]

Ostatnia wizyta w północnej Perei[edytuj]

Wizyta w Filadelfii[edytuj]

Wskrzeszenie Łazarza[edytuj]

Ostatnie nauki w Pelli[edytuj]

Królestwo nieba[edytuj]

W drodze do Jerozolimy[edytuj]

Wjazd do Jerozolimy[edytuj]

Poniedziałek w Jerozolimie[edytuj]

Wtorkowy ranek w Świątyni[edytuj]

Ostatnia mowa w Świątyni[edytuj]

Wtorkowy wieczór na Górze Oliwnej[edytuj]

Środa, dzień odpoczynku[edytuj]

Ostatni dzień w obozie[edytuj]

Ostatnia Wieczerza[edytuj]

Mowa pożegnalna[edytuj]

Ostatnie upomnienia i przestrogi[edytuj]

W Getsemane[edytuj]

Zdrada i aresztowanie[edytuj]

Przed sądem Sanhedrynu[edytuj]

Rozprawa przed Piłatem[edytuj]

Tuż przed ukrzyżowaniem[edytuj]

Ukrzyżowanie[edytuj]

Czas grobu[edytuj]

Zmartwychwstanie[edytuj]

Morontialne ukazania się Jezusa[edytuj]

Ukazanie się apostołom i innym przywódcom[edytuj]

Ukazania się Jezusa w Galilei[edytuj]

  • 192:2.8 Módl się o spokój ducha i umacniaj swoją cierpliwość.

Końcowe ukazania się i wniebowstąpienie[edytuj]

  • 193:2.2 Chleb życia i woda życia dawane są tylko tym, którzy łakną prawdy i pragną prawości - pragną Boga.

Obdarzenie Duchem Prawdy[edytuj]

Po Zesłaniu Ducha[edytuj]

  • 195:6.7 Jeden z wielkich problemów życia współczesnego polega na tym, że człowiek uważa, iż nie ma czasu medytacje duchowe i religijną pobożność.

Wiara Jezusa[edytuj]

  • 196:0.12 Jeżeli nie staniecie się jak małe dzieci, nie wejdziecie do królestwa.