Przejdź do zawartości

Thomas Cahill

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Thomas Cahill (ur. 1940) – amerykański historyk irlandzkiego pochodzenia.

  • Dzięki takim właśnie [chrześcijańskim] kopistom weszliśmy w posiadanie zasobnego skarbca literatury staroirlandzkiej, najstarszej zachowanej kultury europejskiej – powstałej w języku rdzennym miejscowej ludności.
    • Źródło: Jak Irlandczycy ocalili cywilizację. Nieznana historia heroicznej roli Irlandii w dziejach Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego, przeł. A. Barańczak, Poznań 1999, str. 161.
    • Zobacz też: literatura irlandzka
  • Ocalenie w chrześcijaństwie psychologicznej tożsamości irlandzkiej jest jednym z cudów irlandzkich dziejów.
    • Źródło: Jak Irlandczycy ocalili cywilizację..., cyt. za: Maria Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, str. 14.
    • Zobacz też: chrześcijaństwo, Irlandia