Tadeusz Vetulani

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Tadeusz (z prawej) i Adam Vetulani z synem tego drugiego

Tadeusz Bolesław Vetulani (1897–1952) – polski biolog, profesor zwyczajny w zakresie szczegółowej hodowli zwierząt. Brat Adama Vetulaniego.

  • Nawet gdyby cała akcja zmierzająca przez ochronę konika do odrodzenia konika polskiego miała ostatecznie zawieść, nie wolno nam pod odpowiedzialnością wobec następnych pokoleń patrzeć spokojnie na zagładę jednego z najwięcej pierwotnych w Europie odłamów konia, nie wypróbowawszy pod każdym względem jego znaczenia dla zamierzeń praktyczno-hodowlanych.