Tadeusz Sławek

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Tadeusz Sławek (2023)

Tadeusz Sławek (ur. 1946) – polski poeta, anglista, tłumacz, eseista i literaturoznawca.

 • Sztuki Szekspira chcą, byśmy „przejrzeli” („przejrzeli na oczy” i tym samym „przejrzeli” pozory toczącej się gry świata). Gdy „przejrzymy”, okaże się, że cnota jest niezgodą na bieg świata.
  • Źródło: Pan Szekspir ratuje świat, „Gazeta Wyborcza”, 29–30 grudnia 2012.
  • Zobacz też: William Szekspir
 • Tylko podjąwszy wysiłek odsłonięcia „idei” wprawiających świat w ruch, można podjąć krytykę świata jako podstawę do stawienia oporu jego mechanizmom. To nie świat nas gubi; gubi nas własna wobec niego bezrefleksyjność, którą trzeba nazwać wprost bez-myślnością.
  • Źródło: Pan Szekspir ratuje świat, „Gazeta Wyborcza”, 29–30 grudnia 2012.
  • Zobacz też: idea
 • Zrozumieć rzeczywistość w stanie kryzysu: nie traktować załamań i krachów ani jako przebiegłych spisków zawiązanych przez wrogie siły, ani jako całkowicie przygodnych zdarzeń, lecz dociekać i badać ich przyczyny jako element przemian zachodzących w świecie, który nie ma obowiązku przyznawania racji naszym o nim wyobrażeniom – to pierwszy powód, dla którego warto czytać Szekspira.
  • Źródło: Pan Szekspir ratuje świat, „Gazeta Wyborcza”, 29–30 grudnia 2012.
  • Zobacz też: rzeczywistość, kryzys