Przejdź do zawartości

Tadeusz Paleczny

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Tadeusz Paleczny (ur. 1955) – polski socjolog kultury, narodu i stosunków etnicznych.

  • Kultura staje się coraz bardziej wspólna, jednorodna, uniwersalna, zrozumiała nie tylko w sensie użytku czynionego z tych samych sprzętów gospodarstwa domowego, komunikacji wzajemnej czy środków transportu, ale także kanonów estetycznych, konwencji artystycznych, nurtów literackich, mód, symboli, języków. Stykający się ze sobą ludzie, bez względu na przynależność kulturową, poddawani są oddziaływaniu tych samych instytucji kulturowych, kształtujących wspólne wartości, normy i wzory zachowania.
    • Źródło: Anna Wojnar, Współczesne ujęcie kultury, „Alma Mater” nr 100, luty 2008, s. 113.
  • Na styku wielu różnych kultur, jak w przestrzeni amerykańskiej, arabskiej bądź europejskiej, ludzie należący do różnych grup etnicznych, rasowych oraz narodowych podzielają wspólny, nowy typ tożsamości cywilizacyjnej – ponadnarodowej i międzykulturowej, ułatwiającej wzajemne zrozumienie oraz komunikację międzyosobniczą.
    • Źródło: Anna Wojnar, Współczesne ujęcie kultury, „Alma Mater” nr 100, luty 2008, s. 113.