Szymon Budny

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Szymon Budny

Szymon Budny (białorus. Сымон Будны; 1530–1593) – polsko-białoruski działacz reformacji, pisarz, hebraista, teolog i pastor ariański, tłumacz Biblii.

  • My Polacy sługą lub służebnikiem nie niewolnika, ani tego, kogo przedawają, ale onego, kto za myto albo wżdy z łaski służy zowiemy. Zaś tego, co przedawają i kupują, nie sługą, ale niewolnikiem lub chłopem u nas zowią.
  • Trzeba tu wydzierać zabobony papiestwa, u innych zaś wykorzeniać prastare bałwochwalstwo ludowe, gdyż dziś jeszcze Litwini w licznych wierzą bogów i składają im ofiary.
    • Opis: relacjonując swoją podróż misyjną po Litwie, 1563.
    • Źródło: Janusz Tazbir, Procesy o czary, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 22, Warszawa 1978.