Przejdź do zawartości

Szkolnictwo wyższe w Polsce

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Szkolnictwo wyższe w Polsce – system szkół wyższych publicznych i niepublicznych w Polsce, funkcjonujący na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

  • Edukacja stała się towarem, a potencjalny student – klientem. (…) obowiązek organizowania przez państwo szkolnictwa wyższego nie wynika wcale z przepisów konstytucji. (…) państwo powinno być gwarantem autonomii szkół wyższych, a nie głównym zagrożeniem dla tej autonomii – jak jest dzisiaj.
    • Źródło: Marek Wąsowicz, Ekspertyza na temat koniecznych zmian prawno-instytucjonalnych w obszarze szkolnictwa wyższego w perspektywie lat 2007–2013, Warszawa ok. 2010.
  • Nie sposób przyjąć poglądu, że wiedza dana jest raz na zawsze. (…) By uczelnie mogły właściwie pełnić swą społeczną służebność muszą stanowić środowisko krytyczne, niekiedy wątpiące, ukazujące różne warianty działań. (…) Uczelnie odpowiedzialne są wobec społeczeństwa za uruchomianie procesów myślowych, za ukazywanie szerokiej tematyki do przemyśleń, do refleksji, innymi słowy do podnoszenia poziomu intelektualnego, czyli tworzenia społeczności myślącej.
    • Źródło: Henryk Samsonowicz, Społeczna odpowiedzialność uczelni, [w:] Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. Krzysztof Leja, Gdańsk 2008.