Przejdź do zawartości

Stanisław Smolka

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Stanisław Smolka (1854-1924) - polski historyk, współtwórca i przedstawiciel krakowskiej szkoły historycznej.

O Stanisławie Smolce[edytuj]

 • O charakterze polskiej przeszłości zadecydował, według Smolki, splot trzech podstawowych czynników: słowiańskiego, zachodniego i orientalnego.
  • Autor: Andrzej Wierzbicki, Poczet historyków polskich. Historiografia polska doby podzaborowej, Poznań 2014, s. 128.
 • Pod względem warsztatowym Smolka, jako zwolennik i mistrz tzw. metody krytycznej, należał do formacji pozytywistycznej.
  • Autor: Andrzej Wierzbicki, Poczet historyków polskich. Historiografia polska doby podzaborowej, Poznań 2014, s. 130.
 • Smolka traktował historię jako naukę idiograficzną, ograniczającą swe zadania do opisu zaistniałych w przeszłości zjawisk i nieaspirującą bynajmniej do ustalania, czy choćby tylko potwierdzania, praw dziejowych formułowanych na gruncie innych nauk.
  • Autor: Andrzej Wierzbicki, Poczet historyków polskich. Historiografia polska doby podzaborowej, Poznań 2014, s. 127.
 • Tym, co najsilniej wiązało Polskę z Zachodem, i co stanowiło podstawowy miernik wkładu Polaków w dzieło ogólnoludzkiego postępu, było, zdaniem Smolki, zaangażowanie w obronę Europy przed zagrożeniem płynącym ze Wschodu.
  • Autor: Andrzej Wierzbicki, Poczet historyków polskich. Historiografia polska doby podzaborowej, Poznań 2014, s. 128.
 • Tym, na co wykładowca i kierownik uniwersyteckiego seminarium powinien zwracać największą uwagę, było, jego zdaniem, opanowanie przez studentów tzw. metody krytycznej, polegającej na formułowaniu wniosków opartych wyłącznie na przesłankach płynących z doprowadzonej do perfekcji analizy źródeł.
  • Autor: Andrzej Wierzbicki, Poczet historyków polskich. Historiografia polska doby podzaborowej, Poznań 2014, s. 125.