Przejdź do zawartości

Uprawnienia użytkowników

Wybierz użytkownika  
Przeglądanie grup użytkownikaPrzeglądanie grup, do których należy użytkownik Idioma-bot (dyskusja | edycje)

Należy do: Boty

Na stałe należy do: Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy

Rejestr uprawnień