Shehu Shagari

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Shehu Shagari

Shehu Usman Aliyu Shagari (1925–2018) – prezydent Nigerii od 1979 do 1983.

  • Jan Paweł II od początku swej apostolskiej misji poświęcił się całkowicie głoszeniu Ewangelii pokoju i harmonii w świecie. Pod jego dynamicznym przewodnictwem Kościół katolicki jawi się jako instytucja z odwagą dążąca do poprawy życia ubogich i uciskanych, broniąca równości i godności każdego człowieka, niezależnie od jego religii, pozycji, koloru czy rasy… Jego troska o pokój w świecie, o równość i godność człowieka, o przetrwanie kultury i ratowanie wartości społecznych, moralnych i etycznych słusznie każe go uważać za apostoła pokoju. W Nigerii mamy społeczeństwo pluralistyczne, w którym wolność religii i kultu jest zapisana i zagwarantowana w Konstytucji. Wraz ze Stolicą Świętą podzielamy przekonanie i wiarę w równość człowieka i wolność ludów uciskanych na całym świecie, zwłaszcza w Afryce. (…) Doceniamy szlachetną rolę Kościoła katolickiego zmierzającego do osiągnięcia tych ideałów. Podzielamy też ze Stolicą Świętą troskę o rozwiązanie współczesnych problemów moralnych oraz przekonanie o konieczności rewolucji etyczno-kulturalnej w naszych społeczeństwach.
    • Źródło: Jan Paweł II w Afryce, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1985, s. 330.
  • Wasza Świątobliwość stwarza nam – Nigeryjczykom – rzadką okazję pokazania całemu światu, że chociaż w naszym kraju istnieją różne wiary, to jednak żyjemy między sobą w zgodzie, szanując swoje religie i jednocząc się w ważniejszych sytuacjach, jak to ma miejsce dzisiaj. Tak wybitny mąż pokoju, jakim jest Wasza Świątobliwość, budzi stale szacunek i miłość wśród wyznawców wszystkich religii. Zbyteczne byłoby dodawać, że Wasza świątobliwość jest para excellence mężem pokoju, który walczy o wzajemne zrozumienie między narodami należącymi do różnych wiar i przekonań. Nauczanie Papieża o godności i wartości osoby ludzkiej sprawiło, że pokochały go miliony osób również spoza wspólnoty katolickiej.
    • Źródło: Jan Paweł II…, op. cit., s. 336.