Saul

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Król Saul i Dawid

Saul (żył w XI w. p.n.e.) – postać występująca w Starym Testamencie. Pierwszy król starożytnego Izraela.

  • Idźcie między ludzi, powiedzcie im, aby do mnie każdy przyprowadzał swojego wołu i każdy swego barana: będziecie je zabijać tutaj i będziecie jeść, abyście nie grzeszyli przeciw Panu, jedząc razem z krwią.

O Saulu[edytuj]

  • Niezbyt przyjemna postać – urzędnik, którego Izraelici powołali, by mieć nad sobą jakąś widzialną władzę. Dotąd narodem wybranym rządzili sędziowie, którym Bóg przekazywał swoje wyroki. Żydzi podpatrzyli jednak rozwiązania polityczne obowiązujące u sąsiadów i poinformowali Pana, że chcą mieć podobne; klasyczny przykład reformy, która zmienia się w swoją własną parodię.
  • Rzekł Samuel do Saula: „Popełniłeś błąd. Gdybyś zachował przykazanie Pana, Boga twego, które ci nałożył, niechybnie umocniłby Pan twoje panowanie nad Izraelem na wieki. A teraz panowanie twoje nie ostoi się. Pan wyszukał sobie człowieka według swego serca: ustanowił go Pan wodzem swego ludu, nie zachowałeś bowiem tego, co ci Pan polecił”.
    • Źródło: Biblia Tysiąclecia, 1 Sam. 13, 13–14