Sandiniści

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Flaga sandinistów

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Sandinistowski Front Wyzwolenia Narodowego (sandiniści) – centrolewicowa partia polityczna w Nikaragui, wywodząca się z ugrupowania partyzanckiego które zdobyło władzę w wyniku powstania narodowego w 1979 roku, zwanego rewolucją nikaraguańską lub sandinistowską; nazwana na cześć Augusto Sandino.

  • Ich celem był eksport rewolucji do krajów Ameryki Środkowej. Przed nimi władzę w Nikaragui sprawował gen. Somoza, dyktator, człowiek, który rządził tym krajem w sposób bezwzględny, on i jego rodzina. Nikaragua potrzebowała więc zmian. Ale kiedy sandiniści zwyciężyli i doszli do władzy, wprowadzili także dyktaturę, system totalitarnej władzy komunistycznej, wzorując się na Kubie.
    • Autor: Robert Czarkowski, Wróciłem z piekła (spisał i oprac. Błażej Kusztelski), Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2000, ISBN 8372720193, s. 52.
  • Sandinowski ruch oporu, który przeobraził się w bohaterską awangardę ludu, pod względem składu społecznego był niemal absolutnie chłopski i właśnie ten szczegół stanowi o chwale i tragedii owego ruchu rewolucyjnego. Było chwałą dla narodu Nikaragui to, że klasa najniższa wystąpiła w obronie honoru ojczyzny, zarazem jednak było to tragedią, ponieważ poziom polityczny chłopstwa był bliski zera. Ponadto zdarzało się, iż dowódcy dużych kolumn partyzanckich nie umieli odczytać czy napisać ani jednej litery. W rezultacie, gdy Sandino został zamordowany, jego ruch nie był w stanie ostać się.
    • Autor: Carlos Fonseca
    • Źródło: Zbigniew Marcin Kowalewski, Guerilla latyno-amerykańska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 55–56.