Samir Amin

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Samir Amin (2012)

Samir Amin (1931–2018) – egipski politolog i socjolog, ekonomista, marksista.

  • Niedorozwój jest rezultatem rozwoju centrum i dominacji centrum nad peryferiami – destrukcją rzemiosła, utrzymująca się dominacja sektora rolnego, gdy w tym samym czasie dokonuje się spóźniona i niewłaściwa industrializacja, oparta na wzorcach technologicznych i konsumpcyjnych zapożyczonych z wysokorozwiniętych krajów światowego centrum.
  • W krajach nierozwiniętych tradycyjny system gospodarczy jest stopniowo niszczony przez swą integrację ze światowym systemem kapitalistycznym. Rzemiosło niemal zupełnie zanika, w związku z konkurencją towarów przemysłowych, a system produkcji rolnej ulega zagładzie w związku z zewnętrznymi uwarunkowaniami, które zmuszają kraj do podporządkowania się wymogom światowego rynku.