Przejdź do zawartości

Sajjid Kutb

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Sajjid Kutb (1965)

Sajjid Kutb (1906–1966) – egipski teolog muzułmański, filozof, jeden z liderów Bractwa Muzułmańskiego.

 • Allach wiedział, że nie było sensu wyzwalać ziemi z rąk tyrana bizantyjskiego czy perskiego tylko po to, by dostała się w ręce tyrana arabskiego. Każdy tyran jest tyranem (…) ludzie powinni być sługami tylko Allacha.
  • Źródło: Sayyid Qutb – ojciec współczesnego islamskiego fundamentalizmu, bliskiwschod.pl, 9 sierpnia 2011.
 • Celem dżihadu jest ustanowienie władzy Boga na ziemi i usunięcia tyranii. Dżihad jest narzędziem wyzwolenia człowieka spod podporządkowania innego niż podporządkowanie Bogu. Dżihad nie jest walką w imię hegemonii jednej filozofii, religii czy nacji. Dżihad jest wysiłkiem aplikowania prawa ustanowionego przez Boga w miejsce praw stworzonych przez człowieka.
  • Źródło: Sayyid Qutb – ojciec współczesnego islamskiego fundamentalizmu, bliskiwschod.pl, 9 sierpnia 2011.
 • Ci, którzy uważają się za muzułmanów, a nie stają do walki z niesprawiedliwością i prześladowaniem, bądź nie bronią praw prześladowanych są albo hipokrytami albo ignorantami względem nakazów islamu.
  • Źródło: Sayyid Qutb – ojciec współczesnego islamskiego fundamentalizmu, bliskiwschod.pl, 9 sierpnia 2011.
 • Dżahilijja to odrzucenie boskości Boga i schlebianie śmiertelnikom. W tym sensie dżahilijja jest nie tylko konkretnym okresem historycznym, lecz stanem rzeczy. Taki stan rzeczy istniał w przeszłości istnieje i dziś (…) człowiek stoi na rozdrożu, wybór jest taki: islam lub dżahilijja.
  • Źródło: Sayyid Qutb – ojciec współczesnego islamskiego fundamentalizmu, bliskiwschod.pl, 9 sierpnia 2011.
 • Hakimiyya powinna zostać zwrócona wyłącznie Allachowi, czyli islamowi, holistycznemu systemowi, który Allach nadał ludziom.
  • Źródło: Sayyid Qutb – ojciec współczesnego islamskiego fundamentalizmu, bliskiwschod.pl, 9 sierpnia 2011.
 • Ludzkość potrzebuje nowej drogi. Ideologie zarówno kolektywistyczne jak i indywidualistyczne straciły swoje podstawy. (…) Ludzkość potrzebuje odrodzenia w postaci islamu.
  • Źródło: Sayyid Qutb – ojciec współczesnego islamskiego fundamentalizmu, bliskiwschod.pl, 9 sierpnia 2011.
 • Na nas spoczywa obowiązek przestrzegania nakazów naszej religii, zagrożenie fitny odnosi się tylko do faktycznego stanu rzeczy. Jeżeli wypełniam swój obowiązek i następstwem tego jest fitna, wówczas ciężar odpowiedzialności spoczywa na tym, kto zepchnął mnie do podziemia.
  • Źródło: Sayyid Qutb – ojciec współczesnego islamskiego fundamentalizmu, bliskiwschod.pl, 9 sierpnia 2011.
 • Nasza działalność może odprowadzić do fitny, ale winę za to ponoszą ci, którzy zmuszają nas do działalności podziemnej.
  • Źródło: Sayyid Qutb – ojciec współczesnego islamskiego fundamentalizmu, bliskiwschod.pl, 9 sierpnia 2011.
 • Niektórzy osiągają pozycję, która pozwala im dominować nad innymi, tworzyć prawa i je egzekwować. Prawa te stoją w sprzeczności z zaleceniami najwyższego i prowadzą do nadużywania swej pozycji.
  • Źródło: Sayyid Qutb – ojciec współczesnego islamskiego fundamentalizmu, bliskiwschod.pl, 9 sierpnia 2011.
 • Ojczyzną muzułmanina jest każdy kraj rządzony zgodnie z zasadami islamu (…) islam jest jedyną tożsamością godną człowieka (…) każda inna tożsamość grupowa (…) jest tożsamością nie-islamską.
  • Źródło: Sayyid Qutb – ojciec współczesnego islamskiego fundamentalizmu, bliskiwschod.pl, 9 sierpnia 2011.
 • Patriotyzm polega na przywiązaniu do religii nie kawałka ziemi.
  • Źródło: Sayyid Qutb – ojciec współczesnego islamskiego fundamentalizmu, bliskiwschod.pl, 9 sierpnia 2011.
 • Rząd, który nie ma zobowiązań wobec żadnego prawa, przestaje być legalnym rządem.
  • Źródło: Sayyid Qutb – ojciec współczesnego islamskiego fundamentalizmu, bliskiwschod.pl, 9 sierpnia 2011.