Przejdź do zawartości

Ryszard Sarkowicz

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Ryszard Sarkowicz (1952–2021) – polski dyplomata, prawnik i etyk.

  • Etyka prawnicza, czy to kontynentalna, czy anglosaska, w mniejszym stopniu zależy od systemu prawa, aniżeli od panującego systemu filozoficzno-społecznego, w szczególności od podzielanych powszechnie idei, zasad i wartości – a te przecież wyrastają na wspólnym filozoficznym i kulturowym podłożu, sięgając greckich i rzymskich tradycji.
    • Źródło: Amerykańska etyka prawnicza, Kraków, Zakamycze, 2004.