Roman I Lekapen

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Roman I Lekapen (870-948) – cesarz bizantyjski w latach 920–944.

  • Prawo [chroniące wolnych chłopów] było korzystne dla wspólnego dobra, było mile widziane przez Boga, korzystne dla skarbu i przydatne dla państwa.
    • Opis: uzasadniając swoje ustawodawstwo wobec sprzeciwiającej się mu frakcji arystokratycznej.
    • Źródło: Jonathan Shepard, Bizancjum ok. 500-1024, t. 1, wyd. Dialog, Warszawa 2012, s. 478.
  • Z istnieniem drobnej własności ziemskiej wiążą się ogromne korzyści: ona to bowiem dostarcza państwu rekruta i jest głównym płatnikiem podatków. Wraz z zanikiem drobnej własności podupadnie nasz skarb i nasze wojsko.
    • Źródło: Georg Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, przeł. Halina Evert-Kappesowa, PWN, Warszawa 1967, s. 277.