Roger Casement

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Roger Casement

Roger Casement (1864–1916) – irlandzki polityk, patriota, dyplomata Wielkiej Brytanii, poeta i działacz narodowy.

 • Staranne śledztwo w sprawie warunków życia tubylców w rejonie jeziora Tumba potwierdziło prawdziwość zeznań, których byłem świadkiem – że nastąpił znaczny spadek liczby ludności, miasta są brudne i zaniedbane, a tak kiedyś licznych stad kóz, owiec lub kur teraz się tu wcale nie widuje – wszystko to przypisać można głównie wieloletniemu przymuszaniu tubylców do pracy przy zbiorze kauczuku.
  • Opis: o sytuacji w Wolnym Państwie Kongo (był wówczas konsulem brytyjskim w Kinszasie).
  • Źródło: Stephen Weir, Najgorsze decyzje w historii świata. Okoliczności, sprawcy, konsekwencje, tłum. Dorota Gabon, Wydawnictwo Publicat, Poznań 2008, ISBN 9788324515813, s. 98.
 • Wielokrotnie oferowano mi w Niemczech pieniądze (…), ale odrzucałem wszelkie tego typu sugestie i wyjechałem stamtąd uboższy niż przy wjeździe (…). Mam nadzieję, panowie przysięgli, że sformułowałem to oświadczenie na tyle jasno i zdecydowanie, że nikt, nawet moi zajadli wrogowie, nie może wątpić, że człowiek, którego w gazetach nazywają jeszcze jednym irlandzkim zdrajcą, może być dżentelmenem.
  • Opis: wypowiedziane na swym procesie.
  • Źródło: Colin Evans, Proces Rogera Casementa w: 100 najsłynniejszych procesów pod redakcją Edwarda W. Knappmana, wyd. Świat Książki, Warszawa 1998, ISBN 8372270570, tłum. Jarosław Mikos, s. 192.
 • Z większą dumą stoję tu dziś oskarżony o zdradę, niż gdybym miał zająć miejsce moich szacownych oskarżycieli.
  • Opis: podczas swego ostatniego wystąpienia na procesie (zaraz po usłyszeniu wyroku skazującego).
  • Źródło: Colin Evans, Proces Rogera Casementa w: 100 najsłynniejszych procesów pod redakcją Edwarda W. Knappmana, op. cit., s. 192.

O Rogerze Casemencie[edytuj]

 • Mówił o tym, jak bardzo Niemcy kochają Irlandczyków i jak bardzo Irlandczycy kochają Niemców.
  • Autor: szeregowy John Neill
  • Opis: opowiadając, jak Casement przemawiał do jeńców, stojąc na czele baraku w obozie jenieckim Limburg Lahn w Niemczech (wypowiedziane podczas procesu Casementa).
  • Źródło: Colin Evans, Proces Rogera Casementa w: 100 najsłynniejszych procesów pod redakcją Edwarda W. Knappmana, op. cit., s. 191.
 • Powiedziałem mu, żeby nie ruszał się z miejsca (…), że moja strzelba jest naładowana i że jeśli zrobi choć krok, będę go musiał zastrzelić. Odpowiedział, że pięknie się tu traktuje angielskich podróżników.
  • Autor: konstabl Bernard Riley
  • Opis: opisując aresztowanie Irlandczyka w forcie McKenny (wypowiedziane podczas procesu Casementa).
  • Źródło: Colin Evans, Proces Rogera Casementa w: 100 najsłynniejszych procesów pod redakcją Edwarda W. Knappmana, op. cit., s. 191.
 • Przedstawiłem wspomniane fakty, mam nadzieję, bez wzburzenia i namiętności. Jedno i drugie mi nie przystoi (…). Nie na miejscu byłyby tu retoryczne popisy, gdyż dowiedzione fakty przemawiają silniej niż słowa. Oskarżony, zaślepiony nienawiścią do tego kraju, równie złośliwą jak gwałtowną, zdecydował się na ryzykowną grę. Podjął ją i przegrał. Dziś przyjdzie mu za nią zapłacić.
  • Autor: F.E. Smith, oskarżyciel
  • Opis: kończąc przemowę na wstępnej rozprawie w imieniu Korony w trakcie procesu Casementa.
  • Źródło: Colin Evans, Proces Rogera Casementa w: 100 najsłynniejszych procesów pod redakcją Edwarda W. Knappmana, op. cit., s. 191.
 • Zarzut ciążący na więźniu jest bardzo poważny, w istocie prawo nie zna poważniejszego zarzutu.
  • Autor: F.E. Smith, oskarżyciel
  • Opis: przemawiając na wstępnej rozprawie w imieniu Korony w trakcie procesu Casementa.
  • Źródło: Colin Evans, Proces Rogera Casementa w: 100 najsłynniejszych procesów pod redakcją Edwarda W. Knappmana, op. cit., s. 191.