Przejdź do zawartości

Robert Perkowski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Robert Perkowski (2014)

Robert Perkowski (ur. 1977) – polski ekonomista, samorządowiec, burmistrz miasta Ząbki.

 • Większości osób wydaje się, że patriotyzm to ubranie koszulki biało-czerwonej lub znajomość wszystkich zwrotek hymnu. I faktycznie jest to istotny wymiar patriotyzmu. Głębszy patriotyzm, to jest ten w wymiarze gospodarczym. Można sobie wyobrazić, że ktoś sobie kupi biało-czerwoną koszulkę z orłem, której dystrybutorem jest firma niemiecka, koszulka została wyprodukowana w chinach, zaprojektowana we Włoszech, a dostawcą jest firma francuska. Myśląc o naszym państwie i gospodarce dobrze, budując wewnątrz nas poczucie wartości, musimy mieć świadomość, że na świecie liczą się tylko z tymi najsilniejszymi.
  • Opis: Zjazd „Klubów Gazety Polskiej”, 9 lipca 2021.
  • Źródło: [1], niezalezna.pl
 • Smart Field zakłada wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych – m.in. sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej – do zwiększenia efektywności poszukiwania i wydobycia węglowodorów. W tym przypadku PGNiG zbudowało i zintegrowało modele cyfrowe dwóch złóż obsługiwanych przez kopalnię, Kościan i Brońsko, w tym modele odwiertów i gazociągów oraz instalacji napowierzchniowej… Dzięki temu zasoby wydobywalne gazu ziemnego w obecnie posiadanych i eksploatowanych złożach w Polsce w najbliższych dwóch latach zwiększą się o ponad 7 mld m3.
 • Smart Field jest naturalnym rozwinięciem Cyfrowego Złoża, ale to coś więcej, niż ulepszona wersja poprzedniego systemu. To skok technologiczny, który np. otworzy nowe możliwości budowy pozycji PGNiG na międzynarodowych rynkach. Smart Field to narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe i inne narzędzia analityczne na wielką skalę i w chmurze. Zastosowanie chmury powinno np. skrócić cykle symulacji z ok. miesiąca do kilku dni, dać równy dostęp do zasobów w każdej części globu, w której prowadzimy działalność oraz optymalnie wykorzystać krajowe kompetencje bez konieczności przemieszczania się inżynierów. To także korzystne dla Polskiej gospodarki, bo tu zostawimy podatki, ZUSy, ubezpieczenia i zapewniamy ciągłość pracy naszym pracownikom.
 • Kontrowersyjność gazu jest pozorna. Gaz pomoże w transformacji energetycznej. Europa jest różna, trudno porównać Polskę do Hiszpanii i jej warunkach do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Gaz może być też paliwem wykorzystywanym do wytwarzania energii elektrycznej. Największym konsumentem gazu w Europie są Niemcy, potem Wielka Brytania, Hiszpania, Francja i Włochy. Kraje te zaplanowały nowe jednostki oparte o gaz ziemny. Nasza walka o gaz to nie tylko polska racja stanu, ale też innych krajów w Europie. Życząc dobrze OZE, musimy znaleźć sposób na bilansowanie systemu elektroenergetycznego. W tym kontekście gaz jest idealnym źródłem.
 • Innowacyjny samorząd, to samorząd otwarty na różnego rodzaju pomysły i na dialog. To samorząd, który potrafi na nieoczywiste sprawy spojrzeć w taki sposób, by stworzyć dodatkową wartość. To wreszcie samorząd, z którym warto rozmawiać, który inspiruje mieszkańców, by się rozwijali i zachęca firmy do rozwijania działalności właśnie tam.
 • Gaz jest jedyną alternatywą, jest głównym przyjacielem OZE. Gospodarka oparta na niskoemisyjności będzie się rozwijała, ale musimy sobie zdawać sprawę z nieregularności źródeł OZE, ktoś to musi stabilizować.
 • Zdumiewające do jak absurdalnych wniosków można dojść, myśląc nad czymś w samotności.
  • Źródło: gazeta „Co Słychać?”, 27 lutego 2009, s. 7.
 • Ludzie nie są ani dobrzy, ani źli. Są tacy jakim im pozwalamy być.
  • Opis: o czynnikach wpływających na zróżnicowaną efektywność w instytucjach.
  • Źródło: gazeta „Co Słychać?”, 27 marca 2009, s. 7.
 • Sukces ma wielu ojców, ale tylko jeden jest genetyczny.
  • Źródło: Sesja Rady Miasta Ząbki, 2007.