Richard Henkes

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Richard Henkes

Richard Henkes (1900–1945) – niemiecki duchowny katolicki, pallotyn, Czcigodny Sługa Boży Kościoła Katolickiego, męczennik.

  • Do tej pory żyłem radosnymi tajemnicami różańca. Jeśli głosiłem Słowo Boże z ambony lub prowadziłem konferencje w sali, była to aktywność kapłańska pełna radości. A gdy teraz Ty, Kochana Mamo, odmawiasz często przed krzyżem tajemnice bolesne różańca, pamiętaj o tym, że ja idę tą drogą razem z Odkupicielem i że to nie przynosi wstydu kapłanowi. Czy będzie mi dane przeżywać jeszcze tajemnice chwalebne na ziemi czy w niebie, pozostawiam to decyzji Dobrego Pana Boga. Mamo, dziękuję Ci bardzo za Twoją miłość. Nigdy o Tobie nie zapomnę i będziemy zawsze spotykać się w modlitwie. (…) W Imię Boże i z serdecznymi pozdrowieniami. Twój, pełen wdzięczności syn Richard.