René Lévesque

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
René Lévesque

René Lévesque (1922–1987) – kanadyjski polityk, premier Quebecu (1978–1985).

  • Frankokanadyjczycy są prawdziwym narodem ze wszystkimi atrybutami, które konstytuują naród, takimi jak: poczucie wspólnoty, bogactwo ludzi i zasobów naturalnych, możliwości i talenty porównywalne lub większe w stosunku do posiadanych przez inne zbiorowości na świecie.
    • Źródło: Marta Kijewska-Trembecka, Quebec i Quebecois. Ideologie dążeń niepodległościowych, Kraków 2007, s. 204–205.
  • Jesteśmy Québécois. (…) Nasze istnienie wymaga utrzymywania i rozwoju odmienności, która przetrwała trzy i pół wieku. Sedno naszej odmienności tkwi w fakcie, że mówimy po francusku. Wszystko zależy od tego podstawowego elementu i wypływa z niego albo prowadzi nas niezawodnie z powrotem do tego.
    • Źródło: Marta Kijewska-Trembecka, Quebec i Quebecois. Ideologie dążeń niepodległościowych, Kraków 2007, s. 186.
  • (…) myślę, że nie ma innej życiowej perspektywy dla naszej przyszłości, jak jasno zdefiniowane stowarzyszenie w dwóch czy trzech głównych obszarach, a poza nimi suwerenność.
    • Źródło: Marta Kijewska-Trembecka, Quebec i Quebecois. Ideologie dążeń niepodległościowych, Kraków 2007, s. 211.