Przejdź do zawartości

Remigiusz Sobański

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Remigiusz Grzegorz Sobański (1930–2010) – polski ksiądz katolicki, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista w zakresie prawa kanonicznego.

  • Księgi święte chrześcijan nie stanowią nadrzędnych kodeksów prawnych, chrześcijanie mają własnych przełożonych, którzy z kolei nie mieszają się w sprawy państwowe. Chrześcijanie chcą być wiernymi wyznawcami swojej wiary i lojalnymi obywatelami państwa.
  • Nakładanie takiego obowiązku uważam za upokarzające, poniżające i godzące w godność osoby, ponadto – mimo jego ustawowego charakteru – za bezprawne, gdyż uzależnia korzystanie z podstawowych praw osoby od spełnienia warunku określonego ustawą, co kłóci się ze współczesnym pojmowaniem praw człowieka. Dlatego odmawiam złożenia wspomnianego oświadczenia.