Przejdź do zawartości

Rasa człowieka

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Rasa człowieka – termin, który zwykle odnosi się do kategoryzacji populacji ludzkich na grupy w zależności od cech dziedzicznych.

 • Rasa to po prostu jedna z częściowo izolowanych pul genowych, które wyodrębniły się w rodzaju ludzkim we wczesnym okresie jego ekspansji geograficznej i później. Najogólniej biorąc, na każdym z pięciu głównych obszarów kontynentalnych ziemi rozwinęła się jedna rasa.(...) W tej fazie dziejów człowiek rzeczywiście zróżnicował się pod względem genetycznym, a następstwa takiego zróżnicowania możemy obecnie oceniać i badać na podstawie tego, co nam do dziś pozostało ze starych ras geograficznych. Jak należało się spodziewać, różnice te są zależne od stopnia izolacji.(...) Gdy na kontynentach powstawały rasy, a na całym świecie tysiące populacji tworzyło odizolowane pule genowe, nastąpiło ustalenie się widocznych dzisiaj różnic genetycznych.(...) Spotykamy się tu z paradoksem: każda grupa ludzi wykazuje różnice zewnętrzne, za którymi kryje się jednak zasadnicze podobieństwo.
  • Autor: H.L. Carson, Heredity and Human Life, Nowy Jork 1963, ss. 151, 154, 162, 163.
 • Wszyscy ludzie współcześni należą do jednolitego i tego samego gatunku, zwanego Homo sapiens – pochodzą z tego samego pnia.(...) Różnice biologiczne między ludźmi są uwarunkowane różnicami podłoża dziedzicznego i wpływem środowiska na potencjał genetyczny. W większości wypadków różnice te są wynikiem wzajemnego oddziaływania tych dwóch czynników.(...) Różnice między osobnikami tej samej rasy lub tej samej populacji są często większe niż różnice pod względem średnich wartości cech między rasami lub między populacjami.
  • Źródło: oświadczenie międzynarodowego zespołu uczonych powołanego przez UNESCO, cyt. za: M.F. Ashley Montagu, Statement on Race, Nowy Jork 1972, wyd. III, ss. 149, 150.
 • Wszystkie rasy ludzkie należą do tego samego gatunku i wywodzą się od wspólnego dalekiego przodka. Taki wniosek nasuwają wszystkie liczące się dowody z anatomii porównawczej, paleontologii, serologii i genetyki. Już choćby tylko ze względów genetycznych właściwie nie da się obronić założenia, że rasy ludzkie powstały niezależnie od siebie.
  • Autor: M.F. Ashley Montagu
  • Źródło: Kiedy i gdzie zaczęły się kłopoty, notatka prasowa, „Awake!” nr 9, 1970, s. 8