Róża Kolumba Białecka

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Róża Kolumba Białecka

Róża Kolumba Białecka (1838–1887) – polska zakonnica, założycielka i pierwsza przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Dominikanek III Zakonu św. Dominika (dominikanek) w Polsce oraz Czcigodna Służebnica Boża Kościoła katolickiego.

 • Duch Chrystusa Pana – to duch czystości.
  • Opis: myśli Róży Kolumby Białeckiej.
  • Źródło: Joachim Roman Bar, Maria Serafina Steinig, Polscy święci. Służebnica Boża Kolumba Róża Białecka, t. 5, ATK, Warszawa 1985, s. 169.
 • Gdy Bóg sam wybiera dusze do życia doskonałego, to daje im odpowiednie przymioty…, a nade wszystko udziela im łaski zachęcającej do oderwania się od świata i jego rozkoszy, a zachęca do poświęcenia się Bogu w życiu umartwionym i pełnym zaparcia się siebie.
  • Opis: fragment konstytucji zakonnych zredagowanych przez Różę Kolumbę Białecką.
  • Źródło: Joachim Roman Bar, Maria Serafina Steinig, Polscy święci. Służebnica Boża Kolumba Róża Białecka, t. 5, ATK, Warszawa 1985, s. 100.
 • Jezusa słodkie wspomnienie daje sercu pocieszenie, lecz nad miód i wszystko słodsza Jego obecność najdroższa.
  • Opis: hymn adoracji Róży Kolumby Białeckiej.
  • Źródło: Joachim Roman Bar, Maria Serafina Steinig, Polscy święci. Służebnica Boża Kolumba Róża Białecka, t. 5, ATK, Warszawa 1985, s. 91–92.
 • Pamiętajcie…, kiedyś po mojej śmierci modlić się za moją duszę, bo wy przez miłość waszą będziecie mnie kanonizować, a ja tymczasem będę długo w czyśćcu jęczeć za moje grzechy.
  • Opis: refleksje do sióstr Róży Kolumby Białeckiej. Maria Benwenuta Pasławska, Życie czcigodnej Matki Róży Kolumby Białeckiej Fundatorki Sióstr Dominikanek III Zakonu w Wielowsi, dzieło cytowane, r. XXVII.
  • Źródło: Joachim Roman Bar, Maria Serafina Steinig, Polscy święci. Służebnica Boża Kolumba Róża Białecka, t. 5, ATK, Warszawa 1985, s. 166.
 • Wszystko co wspaniałe i wzniosłe jedynie z boleści się rodzi.
  • Opis: myśli Róży Kolumby Białeckiej.
  • Źródło: Joachim Roman Bar, Maria Serafina Steinig, Polscy święci. Służebnica Boża Kolumba Róża Białecka. t. 5, ATK, Warszawa 1985, s. 144.
 • Zakonnica nie ma nic, więc też niczym nie może rozporządzać.
  • Opis: zalecenia dla sióstr Róży Kolumby Białeckiej.
  • Źródło: Joachim Roman Bar, Maria Serafina Steinig, Polscy święci. Służebnica Boża Kolumba Róża Białecka. t. 5, ATK, Warszawa 1985, s. 169.