Przejdź do zawartości

Przysłowia babilońskie

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Irak na mapie świata
Plan Babilonu
za panowania Nabuchodonozora II

Babilonia – starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku.

 • Człowiek jest cieniem boga, niewolnik cieniem człowieka, lecz król jest obrazem.
  • Źródło: „Czasopismo prawno-historyczne”, t. 60, wyd. 1–2, PWN, 2008, s. 231.
 • Człowiek niczego nie zdobywa bez wysiłku.
 • Czy można zajść w ciążę bez obcowania płciowego? Czy można utyć bez jedzenia?
  • Źródło: Józef Musioł, Ślązacy, Śląski Instytut Naukowy, 1987, s. 71.
 • Dom bez pana jest podobny do kobiety bez męża.
  • Źródło: Józef Musioł, Ślązacy, op. cit., s. 71.
 • Głodny włamuje się nawet do silnie obwarowanego domostwa.
  • Źródło: Józef Musioł, Ślązacy, op. cit., s. 71.
 • Jeśli kiełek nie jest zdrowy, nie będzie łodygi ani nasienia.
 • Jeśli uderzysz mrówki, nie przyjmą ciosu spokojnie, lecz ugryzą rękę tego, co je uderza.
 • Kanał wykopany w kierunku wiatru sprowadza wodę w obfitości.
 • Kobieta bez męża podobna jest do roli pozbawionej uprawy.
  • Źródło: Józef Musioł, Ślązacy, op. cit., s. 70.
 • Komu się dobrze wiedzie, jest pięknie ubrany.
 • Kto chce zostać pisarzem, musi wstawać razem ze słońcem.
 • Nie można odepchnąć wroga od bramy miasta, które nie jest uzbrojone.
 • Obcy wół pożera trawę, gdy własny leży na pastwisku.
 • Owoc wiosenny to owoc żałoby.
 • Po obcowaniu płciowym przychodzi karmienie piersią.
  • Źródło: Józef Musioł, Ślązacy, op. cit., s. 71.
 • Poświęcił świątynię, zanim zaczął ją budować.
  • Źródło: Józef Musioł, Ślązacy, op. cit., s. 70.
 • Przyjaźń trwa dzień, niewola wieczność.
 • Sieć puściła, ale pęta nic.
 • Słowo grzesznej niewiasty góruje w bramie sądu nad słowem jej męża.
 • Urzędnik królewski jest dobroczyńcą ze szkatuły króla.
 • Zachowaj się uczciwie, a nie spotka cię przykrość.
 • Zwykły poddany jest w obcym mieście władcą.