Przestępczość zorganizowana

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Przestępczość zorganizowana – zjawisko kryminalne występujące w skali międzynarodowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym przestępstwa. Obejmuje ona zbiór poszczególnych przestępstw, złożoną postać (formę) aspołecznych zachowań, nie jest zjawiskiem wcześniej nieznanym, występowała w wielu krajach, w różnej formie, a przedmiotem jej zainteresowań były różne obszary życia społeczno-ekonomicznego.

  • Po rozbiciu gangu pruszkowskiego ludzie pomyśleli, że w grze pozostały tylko trzepakowe grupy, które latają z kijami bejsbolowymi. Natomiast dziś zorganizowana przestępczość kwitnie, tylko działa głównie w strefie ekonomicznej i ochrony środowiska.