Prawo salickie

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Prawo salickie (łac. Lex Salica) – prawo zwyczajowe Franków spisane za czasów króla Chlodwiga (481–511).

Kodeks Lex Salica[edytuj]

  • Jeśli ktoś oskarży inną osobę o posługiwanie czarownicom, to znaczy współdziałanie z nimi lub przynoszenie im kotła z brązu, w którym wiedźmy robią strawę, i będzie próbował tego dowieść, lecz nie będzie miał wystarczających dowodów, zostanie ukarany.
    • Źródło: Michel Rouche, Attyla i Hunowie. Ekspansja barbarzyńskich nomadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
  • Jeżeli wiedźma zje ludzkie mięso, przed trybunałem zostanie skazana za szkody spowodowane żarłocznością na grzywnę w wysokości 200 solidów.
    • Źródło: Michel Rouche, Attyla i Hunowie. Ekspansja barbarzyńskich nomadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
  • [Plemię Franków], ponieważ było dzielne i silne, zrzuciło ze swego karku ciężkie jarzmo Rzymian, aby walczyć, i po przyjęciu chrztu, ciała świętych męczenników, które Rzymianie ogniem palili lub mieczem siekli, lub bestiom rzucali na pożarcie, Frankowie pokryli złotem i drogocennymi kamieniami.
    • Źródło: Prolog; cyt. za: Benedykt Zientara, Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, PIW, Warszawa 1996, s. 87.