Prawa obywatelskie

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Prawa obywatelskie – konstytucyjnie zagwarantowane prawa obywatela danego państwa, których celem jest ochrona jego interesów.

  • Należy zrozumieć, że (…) ani poszczególnym ludziom ani państwom mieć za nic obowiązków religijnych albo różnym wyznaniom okazywać jednakową życzliwość, że nieograniczone prawo myślenia i wyrażania swych zdań nie należy do praw obywatelskich i nie zalicza się do rzeczy godnych z jakiegokolwiek powodu względu i wsparcia.
  • Nie będzie spokoju w Ameryce, dopóki Murzyn nie uzyska praw obywatelskich. Huragan zamieszek będzie wstrząsał podstawami naszego kraju, dopóki nie nadejdzie jasny dzień sprawiedliwości.
    • There will be neither rest nor tranquility in America, until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright days of justice emerge. (ang.)
    • Autor: Martin Luther King, przemówienie podczas marszu na Waszyngton, 28 sierpnia 1963
  • Obecnie prawa obywatelskie stają się bezużyteczne, jeśli nie są właściwie wykorzystywane; prawo do wolności wypowiedzi jest bezwartościowe, gdy nikt nie sprzeciwia się rządowi, wolność prasy – gdy nikt nie jest skory do zadawania trudnych pytań, prawo do zgromadzeń – gdy nie istnieją protesty, powszechne prawo do głosowania – gdy korzysta z niego mniej niż połowa elektoratu, rozdział Kościoła od państwa – gdy dzielący te instytucje mur nie jest regularnie naprawiany. Przez niedostateczne wykorzystywanie naszych praw możemy uczynić je tylko przedmiotem jałowych przyrzeczeń i patriotycznym gołosłowiem. Korzystajmy z praw i wolności, bo je utracimy.