Powerwolf

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Powerwolf podczas Rockharz Open Air, 2018
Powerwolf w Pradze, 2018
Powerwolf podczas Summer Breeze Festival, 2018
Powerwolf podczas Wacken Open Air, 2017
Powerwolf podczas Elbriot, 2016
Powerwolf podczas Rockharz Open Air, 2016
Powerwolf podczas Sabaton Open Air, 2015
Powerwolf podczas Wacken Open Air, 2015
Powerwolf podczas Wacken Open Air, 2013
Powerwolf podczas Knock Out Festival, 2012

Powerwolfniemiecki zespół wykonująca muzykę powermetalową. Tematyka utworów nawiązuje do religii chrześcijańskiej i starych rumuńskich wierzeń – to jest wilkołaków czy wampirów.

Cytaty z utworów[edytuj]

 • Ciemny jest dzień
  Bóg szarości
  Zrodzony by służyć
  Wszyscy powiedzią:
  „Moja jest droga
  Padnij i módl się”
  Hej, hej, wilki się nie modlą!
  • Dark is the day
   God of the grey
   Born to obey
   All they will say:
   "Mine is the way
   Fall down and pray"
   Hey, hey, wolves don't pray!
  • Utwór: Lupus Dei z albumu Lupus Dei (2007)
 • Mesjaszu, mesjaszu, walczę pod twoim przewodnictwem
  Mesjaszu, mesjaszu, moje życie jest w twojej dłoni
  Synu Nazaretu, chwalimy twe imię
  Do końca czasu wznosimy twój ogień
  • Messiah, messiah, I fight in your command
   Messiah, messiah, my life is in your hand
   Son of Nazareth, we hail your name
   To the end of time we raise your flame
  • Utwór: Midnight Messiah z albumu Bible Of The Beast (2009)
 • Podnieście wasze rogi
  Przekręćcie głośność w prawo
  Heavy nad ranem
  Metal w nocy
  Wszyscy się modlimy, za metal umrzemy
  Metal nad ranem
  Metal w nocy
  • Raise your horns
   The volume to the right
   Heavy in the morning
   Metal in the night
   All we pray, for metal we will die
   Metal in the morning
   Metal in the night
  • Utwór: Catholic In The Morning... Satanist At Night z albumu Bible Of The Beast (2009)
 • Gdy sie zbliżymy, nie chowaj się w twoim łóżku
  Jedna noc w piekle i budzisz się nieumarły
  Martwy za dnia, żywy nocą
  Przepadły z poranną zorzą
  Nie waż się mówić, że adorujesz martwych
  Gdy zdecydujesz, że więcej nie zniesiesz
  Jesteśmy widmami i samotnie jeździmy
  W ciemność nocy
  • When we come near don't hide in your bed
   One night in hell and you wake up undead
   Dead when the day, alive in the night
   Gone with the morning horizon
   Don't you dare say, the dead you adore
   When you decide you can't take any more
   Phantoms we are, and lonesome we ride
   Into the dark of the night
  • Utwór: Dead Boys Don't Cry z albumu Blood Of The Saints (2011)
 • Jesteśmy ciemnością nocy
  Jesteśmy bitewnym kazaniem
  Przynosimy noc
  Uświęceni i dzicy
  Jesteśmy demonami światła
  Świętym słowem, z którym nie możesz walczyć
  Przynosimy noc
  Uświęceni i dzicy
  • We are the dark of the night
   We are the sermon of fight
   We bring the nightside
   Sacred and wild
   We are the demons of light
   The holy word you can't fight
   We bring the nightside
   Sacred and wild
  • Utwór: Sacred & Wild z albumu Preachers Of The Night (2013)
 • I umieramy od miecza
  Życie nieumarłych naszą nagrodą
  I niesiemy samotnie naszą żądzę
  Biblii jesteśmy zaprzysiężeni
  Zmieniamy się w pragnienie
  Nie jesteśmy błogosławieni
  Gdy obnażeni do kości
  • And we die by the sword
   Undead life our reward
   And we carry our lust all alone
   To the bible we're sworn
   In desire transform
   We're not blessed
   When undressed to the bone
  • Utwór: Blessed & Posessed z albumu Blessed & Posessed (2015)
 • Stój przez całą Noc i wzywaj do Walki
  Pozwól umysłowi zaszaleć przed Światłem
  Oto nadchodzimy, Armia Nocy
  Matko Maryjo
  Ustawieni Ramię w Ramię i przywiązani do modlitwy
  Wysłani by umierać i walczyć w Dniu Ostatecznym
  Armia Nocy – przyśliśmy by zostać
  Matko Maryjo
  • Stand up all the Night and call the Fight
   Let your Mind go wild before the Light
   Here we come the Army of the Night
   Mater Maria
   Lined up Side by Side and bound to pray
   Sent to die and fight the Final Day
   Army of the Night – we came to stay
   Mater Maria
  • Utwór: Army Of The Night z albumu Blessed & Posessed (2015)
 • Synowie Boga i sakramentu
  Noc, za którą umieramy
  Pod wezwaniem piromanii
  Sprowadź ogień na wojnę
  Spoczywaj w płomieniach zgodnie z testamentem
  O północy powracamy
  Przynosząc paszę dla żywych
  Wypalamy ścieżkę życia
  • Sons of god and sacrament
   The night we're dying for
   By the call of pyromania
   Bring fire into war
   Rest in flame by testament
   At midnight we return
   Raising fodder for the living
   The trail of life we burn
  • Utwór: Fire & Forgive z albumu The Sacrament of Sin (2018)
 • Jesteśmy przeklęci, przybyliśmy z ognia i lodu
  Jesteśmy pierwsi do zabicia grzesznika za kłamstwa
  Jesteśmy błogosławieni, pragniemy jadu Wenus za życie
  Całe nasze życie
  Jesteśmy mieczem, oswajamy ogień, płomień
  Oddajemy cześć Panu, nie boimy się buntownika, czy bólu
  Jesteśmy opętani, mamy jad Wenus w żyłach
  • We are the cursed we came from fire and ice
   We are the first to kill the sinner for lies
   We are the blessed, we crave the venom of Venus for life
   All our life
   We are the sword we tame the fire, the flame
   We hail the lord we fear no rebel, no pain
   We are possessed we have the venom of Venus in veins
  • Utwór: Venom of Venus z albumu The Sacrament of Sin (2018)
 • I spotkamy się tam, gdzie przepadły dzikie wilki
  Wszyscy krwawimy w sztormie Armagedonu
  I spotkamy się tam, gdzie przepadły dzikie wilki
  Potrzebujemy tylko sakramentu
  • And we'll meet where the wild wolves have gone
   All we bleed in the Armageddon storm
   And we'll meet where the wild wolves have gone
   All we need is the sacrament
  • Utwór: Where the Wild Wolves Have Gone z albumu The Sacrament of Sin (2018)

Cytaty o zespole[edytuj]

 • Nie ma konkretnego algorytmu, który sprawia, że Powerwolf brzmi jak Powerwolf. Brzmienie konkretnego zespołu jest wypadkową charakteru i sposobu podejścia do muzyki ze strony poszczególnych jednostek. Głos Atilli jest charakterystycznym czynnikiem, do tego kościelna estetyka, symfoniczne sample i wysoka dramaturgia kompozycji z pewnością mają swój udział w budowaniu naszego brzmienia. Zaryzykowałbym więc stwierdzenie, że jesteśmy dość rozpoznawalnym zespołem.
 • Jestem przekonany, że bez względu na wyznanie czy osobistą filozofię życiową, każdy człowiek zadaje sobie pytania dotyczące własnego losu, staramy się dojrzeć to, czego na razie nie możemy zobaczyć. Niektórzy mówią w tym kontekście o religii, ja jednak nazwałbym to filozofią albo duchowością.
 • Cały czas rozwijamy to, co lubię nazywać uniwersum Powerwolf, na które składa się zarówno muzyka, jak i kwestie wizualne. Porównując wizerunek zespołu sprzed 10 lat i ten dzisiejszy, łatwo zwrócić uwagę na tę ewolucję. Trzymamy się konkretnego kursu, który obraliśmy na początku, bo jesteśmy nim zafascynowani. Pozwalamy sobie jednak na pewną dowolność. Przykładowo, to, w jaki sposób wykonujemy makijaż na koncertach, nie jest żadną żelazną regułą, dostosowujemy go do indywidualnych preferencji. Te zmiany są i będą na porządku dziennym i jednym z powodów, dla których nasz wizerunek nie staje się nudny czy monotonny, jest to, że za wizerunkiem stoją ludzie z krwi i kości, oraz że jest on trwale związany z nami, a więc filarami zespołu. Na początku fani i dziennikarze nie do końca wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi – a, w takim razie gracie black metal, tak? Mieliśmy konkretną wizję i pozostajemy jej wierni, cały czas ją rozwijając. Wydaje mi się, że słuchacze to wyczuwają i reagują pozytywnie.
 • Istnieją dwa podłoża muzyczne. Szczególnie w moim przypadku, to Black Sabbath, Iron Maiden, Forbidden i Deep Purple, ale również kapele grające metal gotycki. Myślę, że one wszystkie miały duży wpływ na nasz sposób pisania utworów. Uwierz mi, ta lista nigdy się by nie skończyła. Jestem uzależniony od heavy metalu i lubię tę scenę. Z drugiej strony mamy podłoże klasyczne z powodu wykształcenia naszego wokalisty Attili.
 • Spędziłem mnóstwo czasu czytając książki o zamierzchłej historii Rumunii i jej legendach, dla mnie jest to coś bardzo poważnego i istotnego. Dla mnie wilki były wilkami, a wampiry nie są tylko potworami z horrorów. Ludzie z zachodniej Europy znają te monstra i opowieści z typowych horrorów, ale będąc Rumunem rozpatruję te rzeczy z zupełnie innego punktu widzenia. Nienawidzę tych wszystkich filmów, ponieważ ich twórcy nie mówią w nich prawdy, robią tanią sensację z tradycji, która wiele znaczy dla rumuńskiego narodu. Ja widzę swoje teksty jako kanał, który mogę przedstawić rumuński spojrzenie na te sprawy. To apokalipsa.