Postkolonializm

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Postkolonializm – dyscyplina naukowa opierająca się na intelektualnym dyskursie, który służy do analizowania i wyjaśniania zarówno kulturowych pozostałości kolonializmu i imperializmu, jak i badania konsekwencji kontrolowania kraju i zasiedlania go w celu ekonomicznej eksploatacji ludności tubylczej i jej ziemi.

  • Postkolonializm to wynalazek paru bogatych facetów z Indii, którzy dostrzegli, że mogą zrobić niezłą karierę na zachodnich uniwersytetach, pogrywając poczuciem winy białych liberałów.
  • Rodzice rodziców dziadków moich dziadków byli stworzeni, nie zawsze bez ich zgody, przez polityczną, podatkową i edukacyjną interwencję brytyjskiego imperializmu. Ja zaś jestem niezależna. Dlatego, w najściślejszym sensie tego słowa, jestem postkolonialna.
    • Autor: Gayatri Chakravorty Spivak, Who Claims Alterity, w: Remaking History, red. Barbara Kruger, Phil Mariani, Nowy Jork 1988, s. 269.