Przejdź do zawartości

Pius VIII

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Pius VIII

Pius VIII (1761–1830) – papież w latach od 1829 do 1830.

  • Indyferentyzm religijny to zabójczy system, do którego odrzucenia skłania nas sam rozum naturalny. Jego światło poucza nas, że wśród wielu religii, które nie zgadzają się z sobą nawzajem, gdyż tam gdzie jedna jest prawdziwa, druga musi z konieczności być fałszywa. Napominani jesteśmy też, że nie może być żadnej spójności światła z ciemnością. Przeciwko tym szerzycielom starożytnych błędów wierni muszą być upewniani, Czcigodni Bracia, że prawdziwe jest jedynie wyznanie wiary katolickiej, jako że Apostoł uczy nas, iż jest tylko jedna wiara i jeden chrzest. Jak mówi Hieronim, człowiek, który spożywa Baranka poza swym domem jest bluźniercą, ten zaś, który podczas potopu nie znajduje się w Arce Noego, zginie. Nie dano też ludziom innego imienia, w którym mogliby być zbawieni, poza imieniem Jezusa. Ten, kto uwierzy, będzie zbawiony, kto zaś nie uwierzy, będzie potępiony.
    • Źródło: encyklika Tradidi humilati nostrae.
  • Nic bardziej nie przyczynia się do ruiny dusz niż bezbożni, słabi lub niedouczeni duchowni.
    • Źródło: „Zawsze Wierni” nr 6 (175), listopad-grudzień 2014, s. 138.