Przejdź do zawartości

Piet Retief

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Piet Retief (1780–1838) – burski polityk i wojskowy.

  • Opuszczamy tę kolonię przekonani, że rząd angielski nie może od nas niczego więcej żądać i pozwoli nam w przyszłości samodzielnie rozstrzygać nasze sprawy, bez próby ingerencji (...), opuszczając urodzajny kraj naszych narodzin, pełni zaufania we wszechmogącym, sprawiedliwym i miłosiernym Bogu, wkraczamy na tereny dzikie i niebezpieczne.
    • Opis: fragment manifestu Retiefa opublikowanego 2 lutego 1837 w „Grahamstown Journal”.
    • Źródło: Tomasz Greniuch, Natal 1899–1900, Warszawa 2017, s. 23.
  • To nie ja wybrałem się na wodza tego ludu. Nie zostałem nawet wybrany głosami ludu. Mam wystarczające dowody, by w akcie postawienia mnie na czele mego ludu móc rozpoznać rękę Boga.
    • Źródło: Michał Leśniewski, Afrykanie, Burowie, Brytyjczycy. Studium wzajemnych relacji 1795–1854, Warszawa 2008, s. 299.