Przejdź do zawartości

Pierre Grimal

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Pierre Grimal (1912–1996) – francuski historyk specjalizujący się z historii starożytnego Rzymu.

  • Logos i mythos są dwiema połowami języka, dwiema w równym stopniu zasadniczymi funkcjami życia umysłowego. Logos, które jest rozumowaniem, stara się przekonać; od słuchacza wymaga wydania sądu. Logos jest prawdziwe, jeśli jest słuszne i zgodne z „logiką”; jest fałszywe, jeśli kryje się w nim jakiś wybieg (wówczas jest to „sofizmat”). Natomiast „mit” jest celem sam dla siebie.
    • Źródło: Mitologia grecka (1953), tłum. Katarzyna Marczewska