Przejdź do zawartości

Paweł Kempka

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Paweł Kempka

Paweł Kempka (1886–1972) – polski prawnik, działacz narodowy i samorządowy, poseł do Sejmu Śląskiego z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji, pierwszy prezes Stronnictwa Demokratycznego w Chorzowie.

  • Ten statut organiczny jest dla nas, Ślązaków, ustawą konstytucyjną w najbliższym dla nas zakresie. Nie można powiedzieć, że my poza statutem organicznym, poza autonomią, nie widzimy konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie widzimy państwa. Odzywają się głosy takie, które nam to zarzucają, ale zarzuty te są nieprawdziwe. Niechby inne województwa przyniosły tyle pożytku państwu, niechby okazały tyle patriotyzmu i zapału jak województwo śląskie, a byłoby w Polsce dobrze, lepiej niż dziś jest.
    • Źródło: spr. sten. z 25 pos. III SŚ z dn. 20 grudnia 1932, szp. 5 za: Witold Marcoń, Paweł Kempka – szkic do portretu, red. Marek Wroński, Tarnowskie Góry 2011, s. 15
  • Wysoka Izbo! Ze zdumieniem i z wielkim oburzeniem dowiedziała się ludność polska na Górnym Śląsku, że czyni się jakieś zakusy do podważenia granic zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej i do oderwania polskiego Górnego Śląska od Rzeczypospolitej. Za świstek papieru podobno chcą państwa zaprzedać lewe nadbrzeże Renu, chcą je ewakuować. Ale nie tylko to - chcą podważyć korytarz pomorski i chcą oderwać polski Górny Śląsk od Rzeczypospolitej za marny świstek papieru, gdyż niczym więcej nie będzie taki pakt gwarancyjny, który Niemcom pozwoli wycofać, ewakuować Francuzów z Nadrenii i pozwoli im, żeby w drodze, niby to w pokojowej zrewidowali granice wschodnie, a zachodnie Rzeczypospolitej, znieść korytarz, który jest jedynym naszym dostępem do morza i znów ujarzmić Górny Śląsk, wyzwolony spod jarzma niemieckiego tylu ofiarami i krwią ludności górnośląskiej. To zdumienie, to oburzenie, tak nas wzruszyło, że my, jako wybrańcy ludu śląskiego, jako posłowie Sejmu Śląskiego, nie możemy dłużej milczeć i musimy dać wyraz temu, że nigdy nie pozwolimy na to, żeby jeszcze raz kwestionowano granice, żeby kwestionowano przynależność polskiego Górnego Śląska do Rzeczypospolitej. Niewątpliwie chodzi Niemcom o to, ażeby zdobyć z powrotem te bogactwa, te skarby podziemne, te kuźnice na Górnym Śląsku, ażeby na wypadek przyszłej wojny mogli znowu produkować armaty i granaty, broń na Polskę i tą bronią przystąpić do czwartego rozbioru Rzeczypospolitej Polskiej. To chcą zrobić za to, że się okupią świstkiem papieru, bo wiemy, co znaczą pakty gwarancyjne dla ludzi, dla państw, które swego czasu traktat międzynarodowy przy wybuchu wojny światowej nazwały świstkiem papieru. I ponieważ ta sprawa już się toczy na tle międzynarodowym i dyskutuje się nad tym, więc nie wolno nam zwlekać ani chwili i dlatego rezolucja, proponowana tutaj przez wszystkie kluby polskie Sejmu Śląskiego, jest nagłą i proszę o uchwalenie nagłości tego wniosku.
    • Źródło: Rodzina Pawła Kempki, Paweł Kempka (1886-1972). Album i opowieść rodziny, Chorzów 2022, 103-105.