Przejdź do zawartości

Patrick Buchanan

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Buchanan (2008)

Patrick Buchanan (ur. 1938) – amerykański polityk paleokonserwatywny i publicysta.

 • Czas Europy się skończył. Napływające masowo migracje świata islamskiego tak bardzo zmienią skład etniczny [...], że Europejczycy będą zbyt sparaliżowani groźbą terroryzmu, żeby interweniować w Afryce Północnej [...]. Przy zmniejszającej się populacji i coraz mniejszej liczbie dzieci, Europa nie ma żywotnego interesu usprawiedliwiającego wysyłanie dziesiątek tysięcy młodych ludzi na wojnę, jeśli nie zostali oni bezpośrednio zaatakowani. Przy obecnym wskaźniku urodzeń populacja Europy w 2100 roku będzie mniejsza niż jedna trzecia obecnego stanu. Europa wybrała la dolce vita. Lecz skoro Europejczycy są tak dalece nie zainteresowani własnym przetrwaniem [...], to dlaczego Amerykanie mieliby bronić Europy [...]? Tak więc Europejczycy będą nadal prowadzili życie na wysokiej stopie, aż w końcu się wypalą. Europa przyjęła swoje przeznaczenie [...]. Europejczycy nie planują swego dalszego istnienia jako bardzo istotnej rasy. Czego więc tu bronimy? Zachodniej cywilizacji? Przecież decydując, że nie chcą mieć dzieci, Europejczycy dobrowolnie zaakceptowali koniec swej cywilizacji, który nastąpi w XXII wieku.
 • Jednakże niemieckie czołgi nie wjechały do Polski aż do roku później, 1 września 1939. Dlaczego czołgi wjechały? Ponieważ Polacy odmówili negocjowania sprawy Gdańska, nadbałtyckiego portu zamieszkanego przez 350 000 mieszkańców, z których 95% stanowili Niemcy, i który został odebrany Niemcom w 1919 na paryskiej konferencji pokojowej, z pogwałceniem 14 punktów Wilsona i jego zasady samostanowienia.
  • Oryginalnie: German tanks, however, did not roll into Poland until a year later, Sept. 1, 1939. Why did the tanks roll? Because Poland refused to negotiate over Danzig, a Baltic port of 350,000 that was 95 percent German and had been taken from Germany at the Paris peace conference of 1919, in violation of Wilson’s 14 Points and his principle of self-determination.
  • Źródło: Blog Patricka Buchanana
 • Hitler nie chciał wojny z Polską. Chciał sojuszu z Polską w ramach jego paktu antykominternowskiego przeciwko Józefowi Stalinowi.
  • Oryginalnie: Hitler had not wanted war with Poland. He had wanted an alliance with Poland in his anti-Comintern pact against Joseph Stalin.
  • Źródło: Blog Patricka Buchanana
 • Nawet Imperium Brytyjskie w zenicie swojej potęgi nie zdominowało świata w takim stopniu, jak jest to dane obecnie Stanom Zjednoczonym [...]. Wszystkie imperia XX wieku odeszły w przeszłość. Jedynym, któremu udało się przetrwać, jest imperium amerykańskie [...]. „Choć bycie Wielką Potęgą oznacza możliwość toczenia Wielkiej Wojny, jedynym sposobem, aby ową Potęgą pozostać, jest nieprzystępowanie do jej prowadzenia.
 • Nie jesteśmy znienawidzeni, za to kim jesteśmy. Nienawidzą nas za to, co czynimy. To nie nasze pryncypia rozsiały po świecie arabskim pandemiczną nienawiść do Ameryki. Sprawiła to nasza polityka [...]. Jeżeli chcemy uniknąć wojny cywilizacji, na której nic nie zyskamy, musimy słuchać, co oni, a nie my mówią o Ameryce