Przejdź do zawartości

Pasja

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Pasja

Pasja (ang. The Passion of the Christ) – filmowy dramat religijny z 2004 w reżyserii Mela Gibsona, ukazujący ostatni dni życia Jezusa Chrystusa. Autorami scenariusza są Benedict Fitzgerald i Mel Gibson.

O Pasji[edytuj]

  • Pasja Mela Gibsona należy do najgłośniejszych filmów pasyjnych w dziejach kina i zarazem do najbardziej kontrowersyjnych. (…) Film ogranicza się do ostatnich 12 godzin z życia Chrystusa – od Ostatniej Wieczerzy po Jego Mękę na Krzyżu, ukazaną z pełną dosłownością i całą brutalnością właściwą epoce historycznej. Obawiano się – i nie bez racji – że okrucieństwo przekazu może wzmagać nastroje antysemickie. Nie to jednak było celem realizatorów. Mel Gibson twierdzi, że chodziło mu o realistyczne oddanie ofiary Jezusa, ale i o wywołanie efektu wstrząsu. Zdaniem reżysera dotychczasowej obrazy Męki Pańskiej zostały „wysterylizowane” zgodnie z obowiązującymi konwencjami. Pasja nie miała być alegoryczną baśnią, ale wizualnym dotknięciem prawdy. Czy jednak rzeczywiście właśnie wizja Gibsona jest prawdą? Pasja nie odpowiada na to pytanie, pozostaje natomiast śmiałym eksperymentem artystycznym, krańcowo wystylizowanym i przemawiającym obrazem. A nade wszystko – oddziałującym na emocje.
    • Autor: Konrad J. Zarębski
    • Źródło: Andrzej Kołodyński, Konrad J. Zaręba, Słownik adaptacji filmowych, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2005, ISBN 837266322X, s. 159–160.
  • Wierna ewangelicznym przekazom opowieść o męce Chrystusa powstała w oparciu o pisma XIX-wiecznej niemieckiej mistyczki Anny Katarzyny Emmerich. M. Gibson, by uwiarygodnić swój przekaz, zdecydował się na dialogi w języku aramejskim i łacińskim, nie ustrzegł się jednak licznych kontrowersji. Zarzucano mu przede wszystkim antysemickie akcenty i historyczne nieścisłości. Zwracając się w kierunku ortodoksyjnego katolicyzmu przedsoborowego, reżyser przy udziale własnej firmy Icon Productions opowiedział historię Męki językiem hollywoodzkiego widowiska. Dostrzegano więc makabryczną dosłowność w scenach pasyjnych, melodramatyzowanie wątku Marii Magdaleny, upodobanie do religijnego kiczu i efektów właściwych „niskim” gatunkom filmowym. Jednakże inna część publiczności odebrała film Gibsona jako żarliwe i bezkompromisowe wyznanie wiary.
    • Autor: Anita Piotrowska, Pasja w: Słownik filmu pod red. Rafała Syski, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005, ISBN 8373899812, s. 543.