Przejdź do zawartości

Orygenes

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Orygenes

Orygenes (185–254) – egzegeta, filozof i teolog epoki patrystycznej, Ojciec Kościoła.

  • Niechaj więc nikt się nie łudzi, niechaj nikt nie oszukuje sam siebie: poza tym domem, to znaczy Kościołem, nikt się nie może zbawić.
    • Źródło: Homilie o księdze Jozuego, Homilia 3
  • Tymczasem jest oczywiste, że istnieje duża różnica między rękopisami; wynika ona bądź z niedbalstwa pewnych kopistów, bądź z niegodnej śmiałości niektórych, bądź winę za to ponoszą ci, którzy nie zwracają uwagi na poprawność tekstów, bądź ci, którzy poprawiając dodają lub usuwają, co im się podoba.
    • Źródło: Komentarz do Ewangelii według Mateusza, XV, 14, przeł. Katarzyna Augustniak, Wyd. WAM, Kraków 1998, s. 246.
    • Zobacz też: Biblia, Ewangelia