Niemiecka Partia Centrum

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Niemiecka Partia Centrum (niem. Deutsche Zentrumspartei lub po prostu Zentrum), często nazywana Katolicką Partią Centrum – niemiecka katolicka partia polityczna w czasach Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej i III Rzeszy.

  • Gdyby Centrum co najmniej wstrzymało się od głosu, to ustawa [o nadzwyczajnych uprawnieniach] zostałaby odrzucona. Bezpośrednia odpowiedzialność za ustanowienie dyktatury Hitlera spada więc na konserwatystów zarówno protestanckich, czyli deutschnationale [DNVP], jak i katolickich, czyli Centrum.
  • Po pożarze Reichstagu obowiązywały specjalne prezydenckie dekrety, które związały ręce opozycji poprzez zakaz zebrań i zamknięcie gazet. W tym czasie do NSDAP płynął strumień pieniędzy od życzliwych bankierów i przedsiębiorców. Zjednoczona prawica, czyli naziści i konserwatyści z Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej, zdobyła w sumie 52 proc. głosów. Aby pogrzebać znienawidzoną Republikę Weimarską i wprowadzić rządy silnej ręki, potrzebowali wymaganej do tego większości parlamentarnej, czyli dwóch trzecich. Wszystko zależało od Centrum - partii niemieckich katolików. Ci zdecydowali się poprzeć hitlerowców w drodze do pełni władzy.