Przejdź do zawartości

Neokolonializm

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Kwame Nkrumah – twórca terminu „neokolonializm”

Neokolonializm – utrzymywanie związków oraz zależności gospodarczych i politycznych przez mocarstwo w stosunku do kolonii, które ogłosiły niepodległość.

  • Cały neokolonializm liczy na to, że młode rządy afrykańskie będą skłócone, chwiejne, podmywane falami antagonizmów plemiennych.
  • Jest to niewątpliwie najzręczniejsza, najmniej kosztowna i najbardziej popłatna forma kolonizacji. Posiada ona gospodarcze, strategiczne i polityczne zalety kolonizacji bezpośredniej, nie pociągając za sobą obciążeń w dziedzinie administracji, oświaty, higieny publicznej, budownictwa drogowego.
    • Autor: Claude Julien, Imperium amerykańskie, cyt. za: Andrzej Pankowicz, Historia 4. Polska i świat współczesny. Podręcznik dla szkół średnich dla klasy IV liceum ogólnokształcącego oraz dla klasy III technikum i liceum zawodowego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, ISBN 8302047538, s. 261.
  • Neokolonializm nie może się nazywać kolonializmem, bo to z punktu widzenia polit-poprawnego jest niedobre słowo wobec tego się nazywa globalizacją albo uniwersalnym humanizmem.
    • Autor: Bogusław Wolniewicz
    • Źródło: rozmowa z Jerzym Zalewskim, program Pod prąd, odc. 35, TV Puls, 16 września 2008