Przejdź do zawartości

Monika Rudaś-Grodzka

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Monika Rudaś-Grodzka (ur. 1968) – polska literaturoznawczyni z Instytutu Badań Literackich PAN.

  • Chrystianizacja Polski przedstawiana jako konieczny etap krystalizowania się tożsamości narodowej w istocie jest oficjalną wersją historii zwycięzców.
    • Źródło: Słowiańszczyzna. Pamięć i zapomnienie w wykładach Adama Mickiewicza i powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Konteksty” 2003, nr 1–2, str. 217.
    • Zobacz też: Chrzest Polski
  • Nie jesteśmy sobą, zamordowano nam rodziców, zmieniono imiona, wymazano pamięć, skazano na cudzość.
    • Źródło: Słowiańszczyzna. Pamięć i zapomnienie w wykładach Adama Mickiewicza i powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Konteksty” 2003, nr 1–2, str. 224.