Mieczysław Kabaj

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Mieczysław Kabaj (ur. 1933) – polski ekonomista, profesor w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych.

  • W latach 1990–2005 zlikwidowano blisko 5 mln miejsc pracy, a ludność w wieku produkcyjnym zwiększyła się o ponad 2 mln osób. W rezultacie Polska pobiła wszelkie niechlubne rekordy: zmniejszyła się gwałtownie stopa zatrudnienia z 80% do 54% (…). Stopa bezrobocia (16%) jest najwyższa wśród krajów OECD (…) mamy najwyższą stopę bezrobocia długotrwałego – 11% (…) najwyższe bezrobocie młodzieży sięgające 35–40% i najniższe zasiłki (obejmujące 13% bezrobotnych) oraz najniższe wydatki na jednego bezrobotnego na aktywne programy rynku pracy.