Michał Grażyński

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Michał Grażyński

Michał Grażyński (właśc. Michał Kurzydło, 1890–1965) – wojewoda śląski w latach 1926–1939, polski działacz wojskowy, społeczny, polityczny; dr prawa i filozofii UJ.

  • Urodzenie się na tym terenie nie jest – zdaniem moim – główną legitymacją tej przynależności (...) najważniejszym czynnikiem w tym względzie jest idea, przekonanie, czyn, poświęcenie i walka ofiarna o wolność i wielkość Ojczyzny. Tymi więzami czuję się związany z tą ziemią, a krew wspólna tu przelana jest dla mnie trwalszym i lepszym ogniwem łączności braterskiej niż urodzenie. Z tych motywów uważam się za szczerze oddanego syna ziemi śląskiej.
  • Ja mam ambicję, by Śląsk nie tylko popierał bilans handlowy Państwa, by był wielką retortą, produkującą dobra materialne, ale by jak najrychlej do ogólnego dorobku kultury polskiej wniósł wszystkie istniejące już walory swej kultury, by i w tym zakresie był elementem twórczym, by na nas, tu na Śląsku reszta polskiego narodu patrzyła nie tylko jako na twardych pracowników hut i kopalń, ale i wielki rezerwuar sił narodowych i kulturalnych.
    • Źródło: R. Lutman: Życie kulturalne Śląska w latach 1926–1936. „Zaranie Śląskie” R. XIII, 1936, z.3, s.150)