Metoda

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Metodasposób postępowania mający doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu.

  • Wartość wszelkiej metody naukowej tkwi nie w niej samej, ale w wynikach, jakie za jej pomocą się uzyskuje. Metoda jest tym lepsza, im jest ściślejsza, tzn. im bardziej jednolite wyniki uzyskują różni badacze, którzy ją stosują.
    • Autor: Witold Mańczak, Problemy językoznawstwa ogólnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1996, ISBN 83-04-04327-0, rozdz. Fonologia, s. 137.
Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło metodaWikisłowniku