Mariusz Bogusz

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mariusz Bogusz – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego.

  • Przynależność państwa do Unii Europejskiej niewątpliwie implikuje konieczność dokonywania wykładni prawa krajowego w sposób możliwie najpełniej realizujący treść dyrektyw. Wykładnia ta nie może jednak prowadzić do ustanawiania dla obywateli nowych obowiązków ponad te, które zostały wprost i wyraźnie sformułowane w przepisach prawa krajowego.
  • Sąd Najwyższy w najnowszym orzeczeniu za fakty powszechnie znane uznaje fakty ustalone przez historyków w oparciu o zasady prawidłowej metodologii naukowej. Prof. Łojek, prof. Madajczyk, dr Szczęśniak zgodnie twierdzą, że transporty jeńców były enkawudowskie, a nie wojskowe.
  • Wszak duchy bohaterów są wśród nas. Stąpają po tej ziemi. Szepczą. Jesteśmy im coś winni. Jesteśmy winni pamięć: musimy żyć i pamiętać. Ale też jesteśmy winni i ten proces. Proces, w którym oskarża naród.
  • Zbrodnia, wielka zbrodnia nie ukarana, zakłóca równowagę świata, sprawia, że ten - by użyć słów Szekspira - „wylewa się z formy” . Bestialstwo nie napiętnowane, zostaje z nami, czyni nas gorszymi, obciąża konto wszystkich ludzi. Ono wrasta w codzienność. Ono przestaje razić i dziwić.