Marian Sokołowski (historyk)

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Marian Sokołowski (1839–1911) – polski historyk sztuki, konserwator zabytków i muzeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, powstaniec styczniowy, porucznik litewskiego pułku gwardii, uczestnik wojny krymskiej.

O Marianie Sokołowskim[edytuj]

  • Jako człowiek łączył Sokołowski pedantyzm uczonego badacza z towarzyską swobodą światowca, powagę profesora z ruchliwością studenta.
    • Autor: Stanisław Tomkowicz
    • Źródło: Janusz Fedirko, Profesor Marianie Sokołowski – twórca pierwszej na ziemiach polskich Katedry Historii Sztuki, „Alma Mater”, nr 134–135, kwiecień-maj 2011, s. 66.
  • Wnosił w mury naszej szkoły tchnienie europejskiej wiedzy i europejskiej kultury.
    • Autor: prof. Kazimierz Morawski
    • Źródło: mowa pogrzebowa, cyt. za: Janusz Fedirko, Profesor Marianie Sokołowski – twórca pierwszej na ziemiach polskich Katedry Historii Sztuki, „Alma Mater”, nr 134–135, kwiecień-maj 2011, s. 66.