Maria Teresa Ledóchowska

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Maria Teresa Ledóchowska

Maria Teresa Ledóchowska (1863–1922) – błogosławiona Kościoła katolickiego, zakonnica, dziewica, misjonarka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera (klawerianek).

 • Ani my misjonarki-pomocnice w Europie, ani misjonarze i siostry w Afryce nie będą mogły uczynić nic najmniejszego nawet dla ratowania jednej duszy bez Ducha Świętego. Gdzież należy Ducha Świętego czcić bardziej i z większym zapałem niż w naszej Sodalicji?
  • Opis: fragment artykułu z pisma Echo Marii Teresy Ledóchowskiej.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Adam Nowak, Polscy święci. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, t. 6, ATK, Warszawa 1986, s. 235.
 • Bezgraniczna radość i uczucie jakiejś słodkiej tęsknoty zalały me serce, a gdy wreszcie podniosłam się z klęczek i niemal z siłą oderwałam od łaskami słynącego obrazu, tak bardzo związanego z Polską, moje oczy mokre były od łez, które tu wypłakałam.
  • Opis: fragment wspomnień Marii Teresy Ledóchowskiej z pobytu w Wilnie, w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Adam Nowak, Polscy święci. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, t. 6, op. cit., s. 222.
 • Boskie Serce Jezusa, weźmij mnie i każ mi iść za sobą dokąd sam zechcesz, choćby drogą znojną, uciążliwą, weźmij mnie tylko, ja chcę iść za Tobą.
  • Opis: fragment modlitwy Marii Teresy Ledóchowskiej.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Adam Nowak, Polscy święci. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, t. 6, op. cit., s. 234.
 • Człowiek myśli, a Bóg kreśli.
  • Opis: myśli Marii Teresy Ledóchowskiej.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Adam Nowak, Polscy święci. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, t. 6, op. cit., s. 222.
 • Jak sięgam pamięcią wstecz przypominam sobie niebieski, już zużyty klęcznik, pokryty aksamitem, gdzie codziennie rano i wieczór składałyśmy ręce do odmówienia Ave Maria. Przypominam sobie również obraz czarnej Madonny z Częstochowy, który stał na biurku mojego ojca, a przed którym często zastawałam ojca klęczącego, gdy cichutko wsuwałam się do jego pokoju.
  • Opis: fragment wspomnień Marii Teresy Ledóchowskiej.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Adam Nowak, Polscy święci. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, t. 6, op. cit., s. 217.
 • Jedna jedyna bohaterska ofiara jest zazwyczaj początkiem największej świętości. Umrzeć na krzyżu, jeśli nie umiemy na nim żyć. Ten tylko jest szczęśliwy na ziemi, kto ma serce swe w Bogu, a Boga w sercu.
  • Opis: zalecenia dla sióstr klawerianek Marii Teresy Ledóchowskiej.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Adam Nowak, Polscy święci. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, t. 6, op. cit., s. 235.
 • Jednostka jest tylko wtedy siłą, jeśli potrafi pozyskać dla swoich celów zastęp osób dzielnych i pracowitych.
  • Opis: myśli Marii Teresy Ledóchowskiej.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Adam Nowak, Polscy święci. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, t. 6, op. cit., s. 242.
 • Kto się boi krzyża, niechaj nie sądzi, że jest powołany do pracy dla zbawienia dusz nieśmiertelnych. Chrystus nie odkupił dusz w inny sposób jak na krzyżu. I my nie możemy z Nim inaczej pracować nad zdobyciem dusz, jak pod krzyżem.
  • Opis: zalecenia dla kandydatek na siostry klawerianki Marii Teresy Ledóchowskiej.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Adam Nowak, Polscy święci. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, t. 6, op. cit., s. 236.
 • Nagle sen inny cichy mnie ogarnął: Po śmierci – na skrzydłach Anioła Stróża. Wzbiłam się w niebo, ponad ziemię marną, by w piękność wpatrywać się Bożą.
  • Opis: fragment wiersza z 1872 Marii Teresy Ledóchowskiej Mój sen.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Adam Nowak, Polscy święci. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, t. 6, op. cit., s. 219.
 • Nie tylko my mamy prawo być synami Bożymi i korzystać z Jego darów: Eucharystii, opieki Matki Bożej, łaski sakramentalnej, zbawienia wiecznego. Bóg nie zna białego czy czarnego, tylko zna bliźniego.
  • Opis: myśli Marii Teresy Ledóchowskiej.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Adam Nowak, Polscy święci. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, t. 6, op. cit., s. 229.
 • Prawda, że lud nasz biedny, ale przecież nikt nie zaprzeczy, że nie ma tak nieszczęśliwego, który by nie mógł uciekać do stóp ołtarza i tam czerpać pociechę i otuchę do dalszego, cierpliwego znoszenia swego krzyża dla miłości Chrystusowej. Czarny zaś niewolnik nie posiada ani ołtarza, ani Przenajświętszego Sakramentu, ani nie ma nagrody za swe cierpienia.
  • Opis: fragment artykułu z 1893, z pisma „Echo” Marii Teresy Ledóchowskiej.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Adam Nowak, Polscy święci. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, t. 6, op. cit., s. 232–233.
 • To jest Jego dzieło, ja jestem tylko niegodnym narzędziem zbawienia dusz biednych Murzynów.
  • Opis: fragment wypowiedzi Marii Teresy Ledóchowskiej z audiencji prywatnej u papieża Leona XIII.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Adam Nowak, Polscy święci. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, t. 6, op. cit., s. 233.
 • Walcząc z wichrem szłam wśród wydm i patrzyłam na morze..., i w cichości cieszyłam się swym szczęściem... Tak całkiem sama między wydmami a morzem, ogarnięta wichurą, patrząc na to wspaniałe zjawisko natury. Jakże znikomo mały czuje się człowiek w takim położeniu, a jednak jak wielkim w duchowej nierozerwalności z Bogiem i Panem swoim. Dusza ma pełna była błogości, radości i tęsknoty... Za czym? Najpiękniejsze chwile życia bywają często zmącone myślą, że istnieje jeszcze większe piękno, jeszcze bardziej nieosiągalne. Wtedy Ojciec niebieski przypomina nam, że On nam przygotowuje miejsce, gdzie tęsknota zostaje zaspokojona.
  • Opis: fragment wspomnień Marii Teresy Ledóchowskiej z pobytu w Wenecji.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Adam Nowak, Polscy święci. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, t. 6, op. cit., s. 227.
 • Widzę jak najwyraźniej, że dobry Bóg powołał mnie do tej pracy misyjnej i w rozpoznaniu, i w praktyce mego powołania misyjnego jestem nad wyraz szczęśliwa i nie mogę się dość nadziękować Panu Bogu każdego dnia.
  • Opis: myśli Marii Teresy Ledóchowskiej.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Adam Nowak, Polscy święci. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, t. 6, op. cit., s. 232.
 • Wiem z doświadczenia, że tylko modlitwa jest skutecznym środkiem do otrzymania tego, czego pragniemy. Jeżeli Pan Bóg nie przemówi do duszy, na nic wszelka propaganda czy to słowem, czy pismem.
  • Opis: zalecenia dla sodalisek Marii Teresy Ledóchowskiej.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Adam Nowak, Polscy święci. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, t. 6, op. cit., s. 235.
 • Życie krótkie, a wieczność długa. Nikt na tamten świat niczego wziąć nie może, ani bogacz, ani ubogi – ale odnaleźć możemy wszystko, a mianowicie jałmużny udzielane biednym w kraju i biednym w Afryce, a także i czas poświęcony przez pracę dla Boga i Jego świętej chwały.
  • Opis: myśli Marii Teresy Ledóchowskiej.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, ks. Adam Nowak, Polscy święci. Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, t. 6, op. cit., s. 244.

Zobacz też: