Przejdź do zawartości

Maria Lewicka

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Maria Lewicka (ur. 1949) – polska psycholog, dr hab., pracownica naukowa Wydziału Psychologii UW, kierownik Katedry Psychologii Społecznej zajmująca się racjonalnością myślenia i działania, procesami wartościowania i psychologią środowiskową.

  • (...) istnieją, jak się wydaje, niezłe argumenty empiryczne sugerujące, że wpływ niespecyficznych stanów afektywnych (rozlanego smutku lub ogólnej euforii) na wybór strategii przetwarzania informacji jest większy niż wpływ specyficznych emocji, które niejako w naturalny sposób zakotwiczone są w konkretnych sytuacjach i obiektach je wywołujących.
    • Źródło: Aktor czy obserwator. Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności w myśleniu potocznym, Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracownia Wydawnicza, Warszawa-Olsztyn 1993, s. 247.
  • Potężnym i obecnym na co dzień czynnikiem sprzyjającym nieustannym oscylacjom między podmiotowym (aktor) a przedmiotowym (obserwator) zakotwiczeniem aktów poznawczych jest nastrój.
    • Źródło: Aktor czy obserwator, op. cit., s. 243.