Maria Angela Truszkowska

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Maria Angela Truszkowska

Maria Angela Truszkowska (1825–1899) – błogosławiona Kościoła katolickiego, zakonnica, dziewica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

 • Ach jak ciężko uświęcić się w chorobie.
  • Opis: fragment wspomnień Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, ATK, Warszawa 1985, s. 116.
 • Czekaj cierpliwie, moje najmilsze dziecko, i spokojniutko wypełniaj to, co Pan Jezus obecnie żąda od Ciebie. Spokój i szczęście tylko w spełnianiu woli Bożej.
  • Opis: fragment listu Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 97.
 • Dla Niego jedyną rozkoszą było pełnić wolę Najświętszą i kochać grzeszników.
  • Opis: zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 99.
 • Dzieciątko Jezus przyniosło nam w Swych przebłogosławionych rączkach krzyż. Jeśli więc prawdziwe sługi i oblubienice jesteśmy, nie wolno nam, niewdzięcznie doświadczeń Pańskich przyjmować.
  • Opis: zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 104.
 • Każde wystawienie Najświętszego Sakramentu, uroczystość Bożego Ciała, była dla mnie źródłem szczęścia i radości. Jak ja się na nie już naprzód cieszyłam, z jaką niecierpliwością tych dni wyglądałam. Dziwiłam się i pojąć nie mogłam, jak ludzie mogą wychodzić z kościoła, gdy Bóg jest na ołtarzu.
  • Opis: fragment wspomnień Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 87.
 • Lękać się zaufać Boskiej Opatrzności to byłoby niegodne każdej chrześcijanki, a podłością dla córki św. Franciszka.
  • Opis: zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 98.
 • Miałam szczególne nabożeństwo do Najświętszej Panny, czułam radość z rozszerzania Jej chwały. Miałam ku Niej miłość dziecięcą.
  • Opis: fragment rozważań medytacyjnych Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 87.
 • Między chorymi nie róbcie różnicy. Wszystkim bez wyjątku nieście pomoc. Do tego was powołanie obowiązuje, aby nikogo nie wyłączyć, boć każdy jest bliźnim waszym.
  • Opis: zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 103.
 • Myśmy powinny pracować i wszystko czynić nie dla zadowolenia własnego i drugich, ale jedynie dla spełnienia woli Bożej… Pełnij więc tę wolę nie z musu niewolniczego, nie zniechęcaj się tym, że nie widzisz owoców swej pracy, nie uważaj sobie tego za niebłogosławieństwo Boże. Wyście powinny uprawiać i zasiewać, a od Boga zależy wzrost i plon… Gdybyś nawet jednej duszy pomogła do zbawienia, czyżby nie warto było pracować i cierpieć? Bóg zastąpi łaską swoją nieudolność twoją… Spojrzyj na Chrystusa jako na Ofiarę i staraj się Go naśladować.
  • Opis: zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 98.
 • Nasz smutek jest radością…, bo mieć cząstkę z Ukochanym nie jestże to szczęście?
  • Opis: zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 114.
 • Nie chodzi mi o jakąś miłość nierealną, słodką i ckliwą. Proszę o miłość podobną do Twojej, która zależy na ofierze, na zapomnieniu zupełnym o sobie, na nieszukaniu nigdy w niczym siebie. Ty wiesz, jaka mnie miłość powszechna otacza, otóż tę miłość gotowam Ci złożyć na ofiarę, bylebym tylko dopełniła miłości względem drugich.
  • Opis: fragment rozważań medytacyjnych Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 95.
 • Nie daj Boże, abym się chlubić miała w czym innym, jeno w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa; nie daj Boże, abym kiedykolwiek inne skarby miała jako ubóstwo święte; nie daj Boże, aby mi się co innego podobać miało jak czystość anielska; nie daj Boże, abym kiedykolwiek porzucić chciała słodką niewolę posłuszeństwa. Innej chwały mieć nie chcę, tylko wzgardę siebie, tylko zaparcie i poniżenie. Nie chcę innej miłości, tylko miłość Jezusa, miłość pokory, cierpień i krzyża.
  • Opis: fragment wspomnień Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 120.
 • Obowiązałam się prowadzić życie pracowite, umartwione, ubogie, poświęcone na usługi drugich, nacechowane miłością Boga i bliźniego.
  • Opis: fragment wspomnień Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 92.
 • Obyś żyła życiem łaski…, żebyś wszystko czyniła z miłości dla Boga, dla wypełnienia Jego Woli Najświętszej; żebyś służyła Bogu nie w pociechach, ale rządząc się tylko wiarą, żebyś wszelkie udręczenia znosiła w cichości i pokoju.
  • Opis: zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 101.
 • O serce Maryi, mojej Matki Przeczystej, Twoją ofiarą być pragnę, bo Twoją będąc Jezusową jestem.
  • Opis: fragment wspomnień Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 117.
 • Pełnienie Woli Bożej lepsze jest niż najwyższe stopnie modlitwy, niż wszystkie zachwycenia najcudowniejsze.
  • Opis: zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 97.
 • Pragnę się wyrzec siebie…, pragnę zupełnie nie należeć do siebie, poświęcić się…, choćby mnie najwięcej kosztowało. Wiesz, o Panie, że w takim udręczeniu ducha to trudno, ale Ty mi łaski dodaj.
  • Opis: fragment wspomnień Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 95.
 • Sam Chrystus przykładem swoim chciał nas nauczyć, abyśmy nie upadali na duchu widząc w sobie wstręt do cierpienia.
  • Opis: zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 100.
 • Szczególniej mi się uśmiecha ta ukryta, niczym pozornie nie objawiająca się doskonałość, bo ona jest naśladowaniem życia Jezusa i Maryi, i tak mnie to życie pociąga, że rada bym wszystkie siostry zachęcić, aby się nim rozmiłowały, aby się nim ćwiczyły.
  • Opis: zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 99.
 • Tobie oddaję ciało moje, serce i duszę moją. Wszystkie uczynki, myśli, słowa i zamiary Tobie poświęcam. W Tobie zatapiam radości i pociechy moje. Na Ciebie składam ciężary i utrapienia, którymi Pan Jezus nawiedzić mnie raczy. Tobie oddaję nawet grzechy i upadki moje.
  • Opis: fragment modlitwy Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 114.
 • Twoja miłość jest teraz prawdziwa, bo się objawia w cierpieniu, w zaparciu. Uskarżasz się, żeś pożytku nie odniosła z rekolekcji. Czyż może być większy, jak wyrzeczenie się samej siebie i poddanie woli Bożej?
  • Opis: zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 99.
 • Ukrywając sukienkę zakonną obleczcie się w szatę pobożności, pokory, cichości i niewinności wielkiej, bo tej sukienki nikt wam nosić nie wzbroni, bo w nią obleczone roznosić będziecie wonność Chrystusową po całym świecie.
  • Opis: zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 105.
 • Ulituj się mej nędzy, gwałtem zmuszaj mnie do tego, com czynić powinna… Pociągnij mnie, bo bez Ciebie nie dojdę do Ciebie.
  • Opis: fragment modlitwy Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 95.
 • W Komunii Świętej tak jak w modlitwie nie szukałam pociechy, lecz siły. Kierowałam się tylko wiarą.
  • Opis: fragment wspomnień Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 114.
 • Wspierajmy się wspólną modlitwą i w niej czerpmy siłę i światło.
  • Opis: zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 103.
 • Wszystko, co z posłuszeństwa spełniam, nie budzi we mnie niepokoju i wątpliwości.
  • Opis: zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 100.
 • Zalecam, abyś Twe zdrowie oszczędzała nie dla pieszczot, ale żebyś mogła Bogu doskonalej służyć, bo wiem dobrze, jak łatwo przekroczyć granice roztropności, bez której przecież nie może istnieć żadna cnota.
  • Opis: zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 98.
 • Życie wewnętrzne nie zależy ani od nadzwyczajnych stanów modlitwy, ani od objawień, ale od zabicia w sobie starego człowieka, od umorzenia wszelkich złych skłonności, od pojednoczenia woli naszej z wolą Boga, od przejęcia się duchem Chrystusa, ażebyśmy mogli mówić: Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus.
  • Opis: zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 100.
 • Życie zakonne było marzeniem moich lat najmłodszych… To życie wydawało mi się tak święte, tak doskonałe. Pragnęłam go dlatego, abym mogła Boga doskonalej kochać, gorliwiej Mu służyć, łatwiej duszę moją zbawić.
  • Opis: fragment wspomnień Matki Angeli.
  • Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska,, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 88.