Przejdź do zawartości

Maksim Bahdanowicz

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Maksim Bahdanowicz (1891–1917) – białoruski poeta i prozaik.

Maksim Bahdanowicz
 • Calutki dzień tak ciepło było,
  Że dziadek – i on w końcu z pieca zlazł,
  U rzeczki siadł, gdzie słońce piekło,
  I stare plecy pod siermięgą grzał.
  • Так цёпла цэлы дзень было,
   Што дзед – i той сцягнуўся з печы,
   Ля рэчкі сеў, дзе больш пякло,
   I грэў пад старай світкай плечы.
   (białorus.)
  • Źródło: wiersz Dziadek, 1913
 • Cicho było na niebie, na ziemi i w sercu…
  Noc nastała, ciemnością wszystko okrywając,
  Jasne gwiazdy błyszczały i księżyc już wypłynął,
  Niebo, las i pola srebrem oblewając.
  • Ціха ўсё было на небе, зямлі і на сэрцы…
   Ноч цемнатою навокала ўсё пакрывала,
   Ясныя зоркі блішчалі, і месяц ўжо выплыў,
   Неба, і лес, і палі серабром аблівая.
   (białorus.)
  • Źródło: wiersz Noc, 1908
 • Gdy me serce strwożone ukłuje
  O los Kraju, Ojczyzny mej strach,
  To wspominam świętą Ostrą Bramę
  I rycerzy na groźnych koniach.

  Bielą piany okryte mkną konie,
  Rwą i pędzą, dech ich piersi rozdyma:
  Starodawnej Litewskiej Pogoni
  Nie pokona nikt. Nikt nie zatrzyma.
  • Толькі ў сэрцы трывожным пачую
   За Краіну радзімую жах,
   Ўспомню Вострую Браму святую
   І ваякаў на грозных канях.

   Ў белай пене праносяцца коні,
   Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць:
   Старадаўняй Літоўскай Пагоні
   Не разбіць, не спыніць, не стрымаць.
   (białorus.)
  • Źródło: wiersz Pogoń, 1913
 • Gdzieś w chmurach żyją pająki,
  Co snują pajęczynę deszczu (…)
  Słyszysz! To szelest nóg pajęczych,
  Ściany i dach oplatających.
  • Дзесь у хмарах жывуць павукі,
   Што снуюць павучыну дажджа (…)
   Чуеш! Во шорах ног павукоў,
   Аплятаючых сьцены і дах.
   (białorus.)
  • Źródło: wiersz Gdzieś w chmurach żyją pająki…, 1911
 • Kraju ojczysty! Wyklęty przez Boga –
  Tyle ty znosisz niedoli.
  Chmury, mokradła… Nad zbożem ubogim
  Wieczór zapada na błoni.

  Wokół rzucone ojczyste me wioski.
  Z żalu aż pierś ściska, burzy! –
  Biedne tam chatki, topole i brzózki,
  I wszędzie ludzie ponurzy…
  • Краю мой родны! Як выкляты Богам –
   Столькі ты зносіш нядолі.
   Хмары, балоты… Над збожэм убогім
   Вецер гуляе на волі.

   Поруч раскідалісь родные вёскі.
   Жалям сцікаюцца грудзі! –
   Бедные хаткі, таполі, бярозкі,
   Ўсюды панурые людзі…
   (białorus.)
  • Źródło: wiersz Kraju ojczysty! Wyklęty przez Boga…, 1913
 • Ma dusza jest jak jastrząb dziki,
  Co rwie się tam, na nieba przestwór,
  I nasłuchuje wolnych ptaków krzyki, –
  Ma dusza jest jak jastrząb dziki.
  • Мая душа, як ястраб дзікі,
   Што рвецца ў неба на прастор,
   Вартуе вольных птушак крыкі, –
   Мая душа як ястраб дзікі.
   (białorus.)
  • Źródło: wiersz Ma dusza, 1910
 • Narodzie, Białoruski Narodzie!
  Ciemnyś ty i ślepy, jak ten kret w ogrodzie.
  Tobą zawsze pogardzano,
  Ciebie z jarzma nie spuszczano
  Twoją duszę okradziono, –
  Nawet Ci języka nie pozostawiono.
  • Народ, Беларускі Народ!
   Ты – цёмны, сляпы, быццам крот.
   Табою ўсягды пагарджалі,
   Цябе не пушчалі з ярма
   I душу тваю абакралі, –
   У ёй нават мовы няма.
   (białorus.)
  • Źródło: wiersz Narodzie, Białoruski Narodzie!, 1913
 • Nie martw się!
  Bo przyjdzie wiosna znów!
  Zawoła: „Przebudź się, ziemio! Przebudź
  Z głębokiego snu!”
  Znów wyjrzy słońce,
  Zazielenieje trawka na łące,
  Wybuchnie wiosna i jak wiatrem rozwieje
  Mój smutek i zmartwienie!
  • не нудзіся!
   Прыйдзе вясна!
   Гукне: „Прачніся, зямля! прабудзіся
   З цяжкага сна!”
   Сонца прагляне, зазелянее
   Траўка ў лугу,
   Гукне вясна і, як ветрам, развее
   Гора-нуду!
   (białorus.)
  • Źródło: wiersz Przyjdzie wiosna, 1908
 • Sosny, jodły, chwoje, chaszcze,
  Ciemny mech.
  Czuję go – kosmaty leszy
  Tu zaległ.
  • Сосны, елі, хвоя, хвошчы,
   Цёмны мох.
   Чую я – лясун касматы
   Тут залёг.
   (białorus.)
  • Źródło: wiersz Leszy, 1909
 • „Wspomnijmy, przyjacielu, na bogatej obczyźnie
  Biedną i daleką lecz naszą Ojczyznę”.
  • „Ўспамянем, мой дружа, ў багатай чужыне
   Аб беднай, далёкай сваёй старане”.
   (białorus.)
  • Źródło: wiersz Na obczyźnie, 1905