Maciej Gutowski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Maciej Jacek Gutowski (ur. 1972) – polski prawnik, adwokat, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

  • To wyrok ostateczny, skuteczny i w pełni zasadny. Skala i mnogość naruszeń, które miały miejsce w związku z tą ustawą, pozwala powiedzieć, że miała ona na cele zablokowanie Trybunału Konstytucyjnego. Na szczęście Trybunał stanął na wysokości zadania i zdał egzamin z Konstytucji. (…) [Władza wykonawcza] Naraża się na zarzuty autorytarnego sprawowania władzy, łamania zasad demokratycznego państwa prawa, stawiania Polski poza marginesem Europy, poza cywilizacjami zachodnimi. W cywilizowanych krajach nie zdarza się deptanie Trybunału Konstytucyjnego. (…) Niepublikowane wyroki będą skuteczne, będą podstawą dla sądów powszechnych i administracyjnych do wydawania zgodnych z prawem orzeczeń i chronienia obywateli przed niekonstytucyjnym prawodawstwem.