Przejdź do zawartości

Luigi Snozzi

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Luigi Snozzi (1990)

Luigi Snozzi (1932–2020) – szwajcarski architekt.

Luigi Snozzi, Progetti e architetture 1957–1984[edytuj]

(Pierre-Alain Croset, Electa, Milano 1984, ISBN 88-435-1290-0)

 • Gdy myślę: człowiek, myślę: wyzyskiwany.
  • Quando penso all'uomo, penso allo sfruttato. (wł.)
 • Nie unikaj odpowiedzialności, zajmij się formą, to w niej odnajdziesz człowieka.
  • Non sfuggire alle tue responsabilità: occupati della forma, in essa ritroverai l'uomo. (wł.)
 • Architektura jest pustką, którą ty masz zdefiniować.
  • L'architettura è vuoto, tocca a te definirlo. (wł.)
 • Architekturę mierzy się okiem i krokiem..., metr dla geodety.
  • L'architettura si misura con l'occhio ed il passo, il metro al geometra. (wł.)
 • Zanim projekt staje się instrumentem zmiany, jest przede wszystkim narzędziem wiedzy.
  • Il progetto, prima che strumento di trasformazione, è strumento di conoscenza. (wł.)
 • Nic nie jest do wymyślenia, wszystko jest do odkrycia.
  • Niente è da inventare, tutto è da reinventare. (wł.)
 • Każda interwencja zakłada zniszczenie, niszcz sensownie.
  • Ogni intervento presuppone una distruzione, distruggi con senno. (wł.)
 • Różnorodność jest preludium monotonii, jeżeli chcesz jej uniknąć, powtarzaj twój element.
  • La varietà è il preludio alla monotonia, se vuoi evitarla ripeti il tuo elemento. (wł.)
 • Poszukujesz elastyczności? Buduj mury zawsze z kamienia.
  • Cerchi la flessibilità ? Continua pure a costruire i tuoi muri in pietra. (wł.)
 • Architekturą nie zrobisz rewolucji, a rewolucja nie wystarczy by tworzyć architekturę: człowiek potrzebuje obydwu.
  • Con l'architettura non fai la rivoluzione, ma la rivoluzione non basta per fare architettura: l'uomo ha bisogno di tutte e due. (wł.)
 • Architektura wyrasta z rzeczywistych potrzeb, lecz je przekracza; jeżeli chcesz ją poznać, oglądaj ruiny.
  • L'architettura nasce dai bisogni reali, ma essa va al di là di essi; se vuoi scoprirla, guarda le rovine. (wł.)
 • Akwedukt nabiera życia od momentu, gdy przestaje nieść wodę.
  • L'acquedotto vive al momento che ha cessato di portare l'acqua. (wł.)
 • Jeszcze do niedawna wszelkie formy ludzkiego osadnictwa były „mapami geologicznymi”.
  • Fino a poco tempo fa gli insediamenti umani erano carte geologiche. (wł.)
 • Prawdziwy trawnik sięga środka ziemi.
  • Un vero prato arriva fino al centro della terra. (wł.)
 • Budowla zawsze zaczyna się od fundamentów.
  • Un edificio comincia sempre dalle sue fondamenta. (wł.)
 • ... lecz ponad wszystko: światło!
  • Ma soprattutto… la luce! (wł.)
 • Cóż za marnotrawstwo energii, co za straty na klimatyzacje, ogrzewanie, oświetlenie..., gdy wystarczyłoby okno.
  • Quale dispendio d'energia, quale sforzo per ventilare, riscaldare, illuminare … quando basta una finestra.(wł.)
 • Kiedy projektujesz ścieżkę, obejście, dom, dzielnicę; pamiętaj zawsze o mieście.
  • Quando progetti un sentiero, una stalla, una casa, un quartiere, pensa sempre alla città. (wł.)
 • Kiedy projektujesz ulicę lub parking, pomyśl, że za kierownicą siedzi zawsze człowiek.
  • Quando costruisci una strada o un parcheggio, non dimenticare che al volante c'è sempre un uomo. (wł.)
 • Kiedy w miastach zniknie sygnalizacja, będziesz bliski rozwiązania.
  • Quando nella città la segnaletica diventerà superflua, sarai vicino alla soluzione. (wł.)
 • Alpinista jest szczęśliwy w górach, gdyż wie, że za horyzontem jest miasto. Marynarz jest szczęśliwy na morzu, gdyż wie, że za horyzontem jest miasto.
  • L'alpinista è felice in mezzo alle montagne perché sa che al di là dell'orizzonte c'è la città. Il marinaio è felice in mezzo al mare perché sa che al di là dell'orizzonte c'è la città. (wł.)
 • Dzięki mozołowi ludzkiemu, miasto zawiera ogień wulkanów, piasek pustyni, dżunglę i step, florę i faunę..., naturę w całej swej okazałości.
  • Grazie alle fatiche umane, la città contiene il fuoco dei vulcani, la sabbia del deserto, la giungla e la steppa, la flora e la fauna… tutta la natura… (wł.)
 • Natura znosi tylko prawdę, lecz zdaje mi się, że Adolf Loos już to powiedział.
  • La natura sopporta solo la verità, ma credo che questo l'abbia già detto Adolf Loos. (wł.)
 • W dniu, w którym absolwenci nie będą mogli służyć biurom architektury, Szkoła uczyni wielki krok naprzód.
  • Il giorno in cui laureati non potranno più essere utilizzati negli uffici d'architettura, la scuola avrà fatto un passo in avanti. (wł.)

Luigi Snozzi 1973-1975